Studijski program Medicinskog fakulteta Visoka medicinska škola može se realizovati samo u Podgorici gdje je akreditovan, saopšteno je iz Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Kako se navodi, Rektorski kolegijum UCG insistirao je na dopuni saopštenja UO.

“Što se tiče određenja o upisu na studijski program VMŠ Medicinskog fakulteta, obavještavamo da je na snazi odluka UO od 18. jula 2017. godine, koja je donesena po drugi put na ovu temu, a u saglasju sa odlukama Senata UCG, prema kojima se ovaj studijski program može realizovati samo u Podgorici, gdje je i akreditovan”, piše u najnovijem saopštenju Upravnog odbora UCG.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore  nije glasao o upisu nove generacije studenata na Visoku medicinsku školu. Kako je saopšteno, članovi su razmijenili argumente zbog čega bi VMŠ trebalo da ostane u Beranama, odnosno bude preseljena u Podgoricu, ali nijesu glasali ni za jednu od opcija. Odbor nije prihvatio ostavku predsjednika tog tijela, Duška Bjelice.

ako ni današnji, skoro trosatni sastanak Upravnog odbora, nije saopštio budućim brucošima kad i gdje mogu predati dokumenta za upis.

Odbor je potvrdio imenovanje tri nova predstavnika osnivača u tom tijelu, a riječ je o generalnoj sekretarki Vlade Crne Gore, Nataši Pešić, generalnoj direktorici Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete, Muberi Kurpejović, i državnom sekretaru u Ministarstvu javne uprave, Goranu Jovetiću.

“Na sjednici, sa jednim glasom protiv, nije prihvaćena ostavka predsjednika UO prof. dr Duška Bjelice, sa jednoglasnim prijedlogom predstavnika Studentskog parlamenta UCG u UO da ostane na toj funkciji”, kaže se u saopštenju.

Članovi UO su, kako je saopšteno, upoznati sa predlogom budžetskog zahtjeva UCG za 2018. godinu koji je uputio rektor.

“Finansijskim planom predviđeno je da UCG prihoduje 31.727.599,88 eura, a da rashodi budu 31.506.139,79 eura. Od prihoda od Budžeta Crne Gore očekuje se iznos od 22.281.259,91 eura. U 2017. godini od Budžeta je dobijen iznos od 17.357.288,10 eura”, navedeno je u saopštenju.

Na sjednici UO razmatrana je i Informacija o upisu na studijski program Visoka medicinska škola Medicinskog fakulteta, koju su sačinjavali svi materijali upućeni sa UCG i dobijeni od Vlade, o čemu su detaljno razmijenjena mišljenja i argumentacija za i protiv.

Izvor:RTCG

Foto:UCG