“OZON”, “BREZNICA” I DMEN TRAŽE

Obustaviti sve radove na izgradnji MHE

Ekološke NVO “Ozon”, “Breznica” i Društvo mladih ekologa Nikšića uputili su javni zahtjev Vladi Crne Gore da hitno obustavi sve započete radove na izgradnji malih hidroelektrana, a Ministarstvo ekonomije da pravovremeno informiše javnost o dinamici provjere dokumentacije za ove objekte, koji zbog štetnih posljedica po životnu sredinu i državni budžet u posljednje vrijeme sve više uznemiruju i opterećuju javnost.

“Smatramo da građani imaju pravo da shodno saznanjima i osnovanim sumnjama aktivno učestvuju u provjeri dokumentacije i utvrđivanju činjeničnog stanja, naročito zbog terenskih radova i uočenih nepravilnosti koje nije moguće prepoznati kroz provjeru papira iz kancelarije, i bez čega se ne može kvalitetno sagledati kompletna problematika” navodi se u saopštenju NVO.

Kako se dodaje, svakodnevno dobijaju različite informacije i foto dokumentaciju sa terena, koja jasno pokazuje da se nesmetano, pa čak i sa većim intezitetom nastavlja sa pripremnim radovima na većini započetih objekata i uz to devastiraju riječna korita i okolni šumski ekosistem.

“Upravo se tu mogu utvrditi krovni argumenti kako su napravljeni sistemski propusti od davanja koncesija na rijeke do građevinske dozvole za MHE, a što je dovelo do ozbiljne društvene tenzije, naročito na relaciji lokalno stanovništvo – investitori. Vjerujemo da je pri Ministarstvu ekonomije, potrebno osnovati međusektorski Call centar u kom bi bili uključeni i predstavnici ekoloških NVO, kako bi se kontinuirano komuniciralo sa građanima i omogućilo im se da bez ličnog izlaganja i dodatnih troškova, podijele korisne informacije, foto i video materijale i sve što smatraju važnim za ovu problematiku” ističu u nevladinim organizacijama.

Smatraju i da bi Skupština Crne Gore morala prepoznati važnost trenutka, narasle tenzije i prijetnju od ozbiljnih ekoloških i ekonomskih šteta, i shodno tome svoje nadležnosti i kontrolne mehanizme za rad izvršne vlasti iskoristiti na najbolji mogući način, kako kroz raspravu, planumu tako i kroz rad odbora.

“I ovom prilikom pozivamo i sudsku vlast, da iskaže interesovanje za ovu problematiku, jer je i najvećim laicima jasno da je javni interes stavljan iza privatnog, što daje povoda da se naročito državno tužilaštvo aktivno uključi i u komunikaciju sa građanima, kao i kroz analizu svih relevantnih dokumenata izdatih za male hidroelektrane” zaključuju u pomenutim NVO.

Izvor: RTCG