Obustava radova na putu Ribarevine – Rakonje do 1.septembra

Direkcija za saobraćaj Crne Gore donijela je odluku da se obustave radovi na svim glavnim saobraćajnicama na kojima se odvija rekonstrukcija.

Razlog je pojačan saobraćaj automobila, turistička sezona i ogromne gužve koje su prouzrokovali radovi.
Radovi su obustavljeni do 1.septembra kada će biti nastavljeni po planiranoj dinamici.