Obuka za pekare i buregdžije

Kompanije DžiM doo iz Podgorice i Project Advisory Group doo iz Podgorice započele su realizaciju projekta “Na bijelom hljebu”, koji predviđa zapošljavanje, odnosno osposobljavanje osoba sa invaliditetom, za poslove pekara i buregdžije.

“U projekat je uključeno šest lica sa invaliditetom. Nakon tromjesečne obuke četiri polaznika će imati priliku da se zaposle, i dodatno steknu znanje iz pekarske proizvodnje, u trajanju od pet mjeseci,a dvoje i nakon završetka projekta”,  saopšteno je na prvoj tribini pod nazivom „Zajedničkim snagama do posla“.

Dragan Blečić govorio je o pravnom okviru statusa lica sa invaliditetom i benefitima za poslodavce.

Drugi panelista, Mirela Ramčilović, iz Ministarstva za manjinska i ljudska prava, predstavila je mjere za oblast zapošljavanja u oba strateška dokumenta: Strategija za unapređenje položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016-2020 i Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije 2017-2021.

Na tribini je govorila i Dragica Šćekić, samostalna savjetnica i za posredovanje u zapošljavanju, ispred ZZZCG, u svojstvu člana Komisije za praćenje grant šema.

Šćekić je upoznala prisutne sa aktivnom politikom zapošljavanja, kroz grant šeme koje Zavod realizuje u saradnji sa poslodavcima.

“Bespovratna sredstva, kroz grant šeme, treba posmatrati kao podsticaj za poslodavce, ali i za lica sa invaliditetom, da se u skladu sa njihovim zdravstvenim stanjem prilagodi radno mjesto i omogući im se adekvatno zaposlenje”, kazala je ona.

Izvor: CDM