Obnovljivi izvori energije, bilo da je riječ o hidro, suncu ili vjetru, najveći su razvojni potencijali na koje Elektroprivreda (EPCG) računa i u narednom periodu će diverzifikovati proizvodnju električne energije u svom portfoliju, saopštio je Ivan Mrvaljević iz EPCG.


                                                                                                        foto: PR Centar

On je na okruglom stolu, koji je organizovala nevladina organizacija (NVO) Green Home, kazao da je EPCG počela vrlo važan projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka Termoelektrane (TE) Pljevlja.

„Potpisan je ugovor o preuzimanju kreditnog aranžamana vezano za rekultivaciju postojeće deponije Maljevac u Pljevljima, i sa punim pravom, sa ove dvije aktivnosti, možemo da kažemo da ćemo obezbijediti nesmetan i ekološki prihvatljiv i održiv nastavak rada termoenergetskog kompleksa u Pljevljima za narednih 15 do 20 godina“, poručio je Mrvaljević.

Cilj okruglog stola, čija je tema Tranzicija ka održivim energetskim sistemima – obaveza ili potreba crnogorske ekonomije, imao je za cilj sumiranje postignutih rezultata u sektoru obnovljivih izvora energije i sagledavanje perspektive i potenecijala njegovog razvoja.

Mrvaljević je rekao da je prošla godina, sa aspekta razvojnih projekata u EPCG, bila više nego impresivna.

„EPCG je počela novi ciklus investciija vrijedan više od 170 miliona EUR. U saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom potpisani su ugovori za rekonstrukciju i modernizaciju hidroelektrane (HE) Piva, a u toku su pregovori oko novog kreditnog aranžmana za rekontstrukciju HE Perućica“, poručio je Mrvaljević.

Prema njegovim riječima, EPCG zajedno sa njenim norveškim partnerom u kompaniji Zeta Energy, upravo izvodi projekat rekontstrukcije postojećih malih elektrana kojima ta kompanija upravlja.

Mrvaljević je rekao i da je EPCG pokrenula rekonstrukciju svojih pet malih hidroelektrana.

„Prošla godina nam je bila istorijska i u tom smislu što je EPCG počela akrtivnosti na relalizaciji projekta izgradnje nove solarne elektrane Briska gora. U saradnji sa finskom kompanijom Fortum smo bili pobjednici tendera koji je objavilo Ministarstvo ekonomije“, kazao je Mrvaljević.

On je podsjetio i da je EPCG potpisala memorandum o razumijevanju u sa austrijskom kompanijom Ivicom i počela izgradnju vjetroelektrane Gvozd, čije se puštanje u rad očekuje u 2022. godini.


foto: PR Centar

Predstavnica Green Homea, Sanja Orlandić, ocijenila je da se cijela Evropa trenutno nalazi u nekom periodu tranzicije, odnosno prelaska sa uglja na obnovljive izvore energije.

„Prema podacima iz 2017. godine, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u EU, prije svega vjetra, sunca i biomase, prvi put je bila veća nego iz tradicionalnih izvora energije, što je bilo nemoguće do prije pet godina kada je proizvodnja iz uglja bila 50 odsto veća nego proizvodnja iz obnovljivih izvora energije“, precizirala je Orlandić.

Ona je kazala da zemlje Zapadne Evrope uveliko prave planove za dekarbonizaciju, dok države Zapadnog Balkana i dalje prave planove za proizvodnju energije iz uglja.

„Energetski sektor je veliki uzročnik gasova sa efektom staklene bašte i to je nešto na šta se mora obratiti pažnja u budućim planovima“, smatra Orlandić.

Ona je podsjetila da je Crna Gora, prema izvještaju Energetske zajednice iz prošle godine, postigla svoj nacionalni cilj od 33 odsto udjela odnovljive energije u ukupnoj finalnoj potrošnji.

„Mi smo i ranije saopštavali da to nije previše ambiciozan cilj i da on mora da bude ambiciozniji, jer imamo značajan udio hidroenergije u našem energetskom sistemu“, dodala je Orlandić.

Predstavnik Ministarstvo ekonomije, Nikola Vujović, ocijenio je da samo zdrava i jaka energetika garantuju i jaku ekonomiju.

“Postizanje energetske nezavisnosti čini jedan od osnovnih zadataka kao jednog od glavnih stubova nezavisnosti svake zemlje. Realno stanje u crnogorskoj ekonomiji je da je Crna Gora energetski visoko zavisna zemlja”, dodao je Vujović.

On je saopštio da Crna Gora, za potrebe nabavke nedostajućih energenata, godišnje izdvoji do 160 miliona eura.

Govoreći o dosadašnjim energetskim projektima, Vujović je podsjetio da je u septembru 2017. godine, nakon 35 godina pauze, priključen novi proizvodni objekat na elektroenergetski sistem – vjetroelektrana Krnovo.

“Država je u maju prošle godine vratila svoj vlasnički udio u nacionalnoj EPCG na nivo iz 2009. godine. U julu iste godine objedinjen je termoenergetski kompleks u Pljevljima nakon višedecenijskih pokušaja, a ovih dana pušta se u rad vjetroelektrana Možura”, rekao je Vujović.

On je naveo i da su pri kraju radovi na realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Evropi – podmorskog kabla između Crne Gore i Italije.

“Vrlo intezivnim aktivnostima u energetici stvaramo preduslove za još brži tazvoj crnogorskog društva”, zaključio je Vujović.

Učesnici okruglog stola razgovarali su o ulozi i značaju malih hidroelektrana u planiranju održivih energetskih sistema, stanju i persprektivama razvoja sektora obnovljivih izvora energije u Crnoj Gori, kao i o peporukama i budućim izazovima na putu dekarbonizacije energetskog sektora.

izvor: rtcg.me