Prigodnom izložbom  učila i edukativne opreme za telekomunikacije i informatiku , danas je u organzaciji Ministarstva ekonomije i Saveza radio-amatera Crne Gore obilježen 17 , maj , Svjetski dan telekomunikacija i informatičkog društva .Izložbu je , u prostorijama radio kluba „ Podgorica „ , otvorila Ratka Strugar , Generalna direktorica direktorata za telekomunikacije , poštansku djelatnost i radio spektar   u Ministarstvu ekonomije koja  istakla da je Crna Gora u oblasti telekomunikacija dostigla zavidan nivo i da je uloga Saveza radio-amatera i cnogorskih radio klubova u tome značajna Brojne goste pozdravio je u ime Saveza inžinjer  Đuro Vučinić , radio-amater koji je prije skoro pola vijeka realizovao prvu satelitsku radio vezu sa područja južne Evrope  i to je praktično bio i početak modernih telekomunikacionih tehnologija u Crnoj Gori.Specijalni gosti  današnje svečanosti su bili učenici osnovne škole „ Braća Bulajić „ iz nikšićkog sela Vilusi za koje je pripremljeno prigodno , popularno ,, predavanje o savremenim  IC tehnologijama a uvodno predavanje im je održala  Prof. dr. Milica Pejanović-Đurišić . Nakon toga djeca su radila na praktičnim modelima radio uređaja , Teslinog transformatora i sa kompletima za sastavljanje robota .Svjetski dan telekomunikacija  je pomen na 17, maj 1865.  godine kada je osnovana  ITU ( Internationale Telecommunicatio Union ) jedna od prvih planearnih organizacija kroz koju se od tada koordina telekomunikaciona regulativa u čitavom svijetu , čiji je Crna Gra od 2006. punopravna članica .