U 2019.

Nurković: Izvodićemo radove na 25 putnih pravaca

U ovoj godini izvodiće se radovi na 25 puteva, a za rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva biće izdvojeno 27,3 miliona eura, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.

Nurković je kazao da će se finansiranje vršiti iz opštih prihoda budžeta Crne Gore i iz kredita Evropske investicione banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

„U okviru Programa rekonstrukcije i modernizacije magistralnih i regionalnih puteva izvodiće se radovi na 25 putnih pravaca, a za rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva će se izdvojiti 27,3 miliona eura“, rekao je Nurković.

On je, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, saopštio šta se radilo na planu redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za prošlu godinu i šta je u planu za ovu godinu.

Nurković je naveo da je budžetom za ovu godinu planirano ulaganje od oko 45,08 miliona eura.
Kako je naveo, finansiranje iz tekućeg budžeta Crne Gore iznosi oko 8,19 miliona eura, pri čemu će cijela suma biti utrošena za potrebe redovnog održavanja i zaštite državnih puteva.

„Finansiranje iz Kapitalnog budžeta je predviđeno u iznosu od 36,9 miliona eura“, kazao je Nurković.

Kako se navodi, za program rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore izdvojeno je 2,6 miliona EUR, za rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva 27,3 miliona eura.

Dodaje se da je za program sanacije mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima izdvojeno 1,5 miliona eura,
za investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva 2,5 miliona EUR, a za investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva tri miliona EUR.

„Projekti koji se realizuju iz kredita EIB-a i EBRD-a, shodno Zakonu o Budžetu, biće finansirani do visine njihovih izvršenja“, rekao je Nurković.

On je podsjetio da je budžet za prošlu godinu iznosio 244,4 miliona eura, od čega za autoput Bar-Boljare, dionica od Smokovca do Mateševa 207,2 miliona eura i putni prelazi koji pripadaju Budžetu Direkcije za željeznice 800hiljada eura.

„U kapitalnom budžetu za prošlu godinu za poslove investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva planirano je 36,4 miliona eura, od čega iz opštih prihoda budžeta 34,8miliona eura, iz kredita EIB i EBRD 1,6 miliona eura“, precizirao je Nurković.

Prema njegovim riječima, iz opštih prihoda budžeta u prošloj godini realizovano je oko 34,3 miliona eura, što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99 odsto.

„Iz kreditnih sredstava realizovano je 12,59 miliona eura, što čini ukupnu realizaciju od 129 posto“, dodao je Nurković.

Programski budžet iz kojeg je finansirano redovno održavanje i služba „Pomoći – informisanja“ na putevima (SPI), realizovan je u iznosu od oko 8,49 miliona EUR, što odgovara iznosu odobrenih budžetskih sredstava.

Izvor: Mina