Švajcarska rudarska kompaniija „Tara Resources“ namjerava da pokrene novi rudnik cinka, olova i bakra u Mojkovcu, saopšteno je iz te kompanije. Očekivana investicija izgradnje, kako su naveli, iznosi oko 150 miliona eura, a rudnik će generisati oko 450 novih radnih mjesta i to dugoročno.

Planirani rudnik, kako su kazali, ima potencijal da bude jedan od vodećih ovog tipa na Balkanu, i značajan novi rudnik cinka u Evropi. Uglavnom će proizvoditi koncentrate cinka, kao i koncentrate olova i bakra koji sadrže srebro.

“Cink je važan metal za životnu sredinu. Štiteći čelik od korozije produžava životni vijek infrastrukture i vozila, a takođe se pojavljuje i kao važna sirovina u globanoj energetskoj tranziciji”, navodi se u saopštenju.

Rudnik Brskovo, podsjećaju, ima dugu istoriju sa rudarskim operacijama i kovanjem srebrnog novca, koji je je prvi put zabilježen u 13. vijeku.

“Rudarske operacije su započete u državnom vlasništvu 1976. godine i trajale sve do 1991. godine. Nova koncesija za istraživanje i rudarstvo izdata je 2010. godine, a istraživanje je sprovedeno sa ciljem uvećanja resursa. Švajcarska rudarska kompaniija „Tara Resources“ otkupila je koncesiono pravo 2018. godine i unaprijedila projekat dodatnim bušenjem, tehničkim studijama I studijama zaštite životne sredine”, navodi se u saopštenju.

Kompanija je trenutno u fazi izrade kapitalnog rudarskog projekata, kao i procjena uticaja na životnu sredinu, sve sa ciljem dobijanja odobrenja, dozvole i saglasnosti za eksploataciju.

“Očekivana investicija izgradnje iznosi oko 150 miliona eura, i odnosi se na otvoreni kop, novo postrojenje za preradu rude i novo jalovište udaljeno od grada. Rudnik će generisati oko 450 novihradnih mjesta i to dugoročno”, navodi se u saopštenju

„Brskovo Mine“ se, kako tvrde,  zalaže za sprovođenje najviših standarda ekološke i socijalne održivosti.

“Početak projekta uključuje i sanaciju trenutnih uticaja na životnu sredinu proisteklih iz bivših rudarskih operacija. Svi radovi koji se izvode dizajnirani su u skladu sa najvišim evropskim standardima I najboljom industrijskom praksom. Po završetku projekta, lokacija će doživjeti sveobuhvatnu restauraciju i pejzažnu sanaciju sadnjom zelenila i stabala, te će na taj način biti kompletno uklopljena u okolni prirodni ambijent”, saopšteno je iz kompanije.

 Svi koraci koje „Brskovo Mine“ preduzima radi dobijanja ekološke I operativne dozvole predviđeni su crnogrskim zakonom I, kako su kazali, strogo se poštuju.

“Pri samom planiranju lokacije, najveći prioritet je stavljen na ublažavanje uticaja na životnu sredinu. Zahvaljujući tome, projekat neće imati uticaja na rijeku Taru ili Nacionalni park Biogradska gora, niti na turističke aktivnosti planirane oko Mojkovca, uključujući i ski centar Žarski”, navodi se u saopštenju.

U isto vrijeme, „Brskovo Mine“ ima za cilj promociju bogate istorije projekta i unapređenje turističke ponude područja.

Izvršni direktor rudnika Ričard Bofi  istakao je  da rudnik Brskovo pruža izvrsnu

priliku za razvoj vodećeg novog rudnika cinka, koji će raditi po najvišim eklološkim standardima, vodeći se društvenom odgovonošću i održivosti poslovanja.

“Ispitivanje trenutno raspoloživih resursa ukazuje na mogućnost dugoročnog poslovanja, sa značajnim uticajem na zapošljavanje i razvoj zajednice Mojkovac, sjevernog regiona Crne Gore, ali i šire”, kazao je on.

Brskovo Mine namjerava da obučava lokalno osoblje i maksimizira zapošljavanje upravo iz ovog dijela Crne Gore, istovremeno osiguravajući da rudnik radi sigurno I održivo, zaključio je direktor rudnika.

Izvor: RTCG