Građevinski radovi na novom rafter centru u dolini rijeke Tare, u zahvatu Nacionalnog parka “Durmitor”, na lokalitetu Žugića Luke u opštini Pljevlja, završeni su, a u toku je u postupak tehničkog prijema.

Odmah nakon završetka tehničkog prijema, objekat će biti predat Nacionalnom parku na korišćenje.

Vlada Crne Gore je za ovaj projekat izdvojila 103 hiljade eura. Uprava javnih radova je, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, krajem prošle godine potpisala ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, konzorcijumom koji čine Adria international iz Pljevlja i podgoričko preduzeće “Studio LML” za inženjering, konsalting i planiranje.

Kako se navodi u saopštenju Uprave javnih radova, riječ je o rekonstrukciji ostataka objekta kvadratne osnove, tako da je i novi objekat planiran na površini od 99 metara kvadratnih.

“Lokalitet Žugića Luke, površine skoro 4.100 metara kvadratnih, predstavlja stanicu za raftere koji se sportski i turistički spuštaju kanjonom i vodotokom rijeke Tare, zbog čega je prepoznata potreba i mogućnost turističke valorizacije ovog lokaliteta uređenjem reprezentativnog kompleksa tradicionalne arhitekture” ističu u Upravi.