Novi paket podrške građanima i privredi transparentan je i doprinosi poslovanju kompanija koje je ugroženo zbog pandemije koronavirusa, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja metalurgije i metalske industrije Privredne komore (PKCG).

Predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja, Milena Jovetić, je saopštila da je novi paket mjera usmjeren na najugroženije firme iz djelatnosti koje bilježe pad prometa i veći od 50 odsto.

„U narednom periodu biće realizovani razvojni programi podrške. Ministarstvo radi na definisanju novog Programa za unapređenje konkurentnosti i očekujemo da bude spreman u aprilu ili maju“, kazala je Jovetić.

Iz PKCG je saopšteno da je novi paket mjera podrške građanima i privredi za prvi kvartal, čiji se finansijski uticaj procjenjuje na 163 miliona eura, usmjeren na podršku ranjivim kategorijama stanovništva, održavanje nivoa zaposlenosti, pospješivanju likvidnosti preduzeća i stvaranju uslova za povećanje broja turista.

„Među glavnim karakteristikama novog paketa su proširena lista ugroženih djelatnosti, odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa u cilju očuvanja likvidnosti preduzeća i povećanje limita ostvarenog prometa sa 18 hiljada eura na 30 hiljada eura, kao uslova za PDV registraciju“, navodi se u saopštenju.

Predstavnik preduzeća Remid Vis, Slobodan Stanić, smatra da su mjerama zapostavljene djelatnosti oslonjene na ugrožene sektore i da je neophodno da budu obuhvaćene podrškom Vlade.

On je pozdravio donošenje novog Programa za unapređenje konkurentnosti i apelovao da privreda bude uključena u izradu novih mjera kako bi podrška odgovarala potrebama tržišta.

Jovetić je kazala da će intenziviranje saradnje sa privrednicima biti prioritet Vlade u narednom periodu.

Predsjednik Odbora, Ranko Nikolić, je konstatovao da je novi paket mjera podrške transparentan, te da se u njemu „svako može pronaći“.

„Izuzetno je bitno da se nastave reprogrami kako bi se doprinijelo likvidnosti privrede“, poručio je Nikolić.

Odbor je, pored četvrtog paketa mjera, razmatrao i Analizu dualnog obrazovanja i Regionalni fond za izazove (RCF).

Iz PKCG je saopšteno da dualno obrazovanje obezbjeđuje uslove za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija učenika u skladu sa potrebama tržišta rada, a poslodavcima omogućava da obrazuju kvalifikovanu radnu snagu prema sopstvenim potrebama.

„U školskoj 2020/2021 godini, 784 đaka pohađa nastavu u okviru dualnog sistema obrazovanja“, rekli su iz PKCG.

Na sjednici je konstatovano da je u cilju dalje afirmacije dualnog obrazovanja neophodno raditi na njegovoj promociji kroz aktivno učešće svih subjekata društva koji su dio obrazovnog sistema, uključujući podjelu odgovornosti u finansiranju.

Privrednici iz metalskog sektora su objasnili da imaju problem da obezbijede nedostajući kadar, te da se pojedina zanimanja, poput metalostrugara, mogu lako prekvalifikovati u ona koja su trenutno deficitarna.

Na sjednici se raspravljalo i o projektu RCF, koji je vrijedan 25,5 miliona eura i namijenjen razvoju stručnog obrazovanja.

Projektom će se obezbijediti veća stručnost radne snage prilagođena potrebama tržišta rada.

Sredstva za njegovu realizaciju izdvojilo je njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a povjerena su Njemačkoj razvojnoj banci (KfW).

RCF će u naredne četiri godine podržavati projekte koje sprovode konzorcijumi sačinjeni od institucija za stručno osposobljavanje i obuku, kao i partnerskih privatnih preduzeća, koja su uključena ili se planiraju uključiti u proces obrazovanja učenika za učenje kroz rad.

„Konzorcijumi obrazovnih institucija i kompanija koji budu odabrani nakon procesa selekcije, moći će da dobiju bespovratna sredstva u iznosu od 150 hiljada do 600 hiljada eura. Nijedna država neće moći da dobije manje od deset odsto sredstava, a ni više od 25 odsto. Vrlo je bitno da se svi akteri dobro pripreme kako Crna Gora mogla da povuče što više sredstava za ovaj projekat“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: RTCG