Nova knjiga Željka Rutovića “Postmediji“

U izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Podgorice izašla je knjiga Željka Rutovića Postmediji (kriza smisla ili masmedijski totalitarizam?).

Recenzent knjige prof. dr Mileva Pavlović zaključila je da je knjiga:

„Bogato dokumentovano djelo sa vjerodostojnim empirijskim istraživanjem i analitičkim poniranjem u srž veoma zahtjevne zadate teme.“

U tom kontekstu ona kazuje da „autor duboko promišlja, akademski precizno utire u zatrašujuću spoznaju da smo prešli granicu u kojoj se (ljudska) subjektivnost konačno, možda i nepovratno gubi.“

„Ono što čitamo kod Željka Rutovića jeste nova činjenica koju on naslovljava „Postmediji“, koji ne samo da proizvode sami sebe i zamjenjuju postojeću (davno zaboravljenu) stvarnost, već se patvore u nove mehanizme koji zamjenjuju smisao, u nove postistine koje egzistiraju u među prostoru zaborava, odsustva dijaloga, masmedijske mitologije ili spektaklu pseudovrijednosti ili smrti kako doslovce uočava autor“- navela je ona.

„Postoje mislioci koji permanentno sa svim svojim saznajnim i razumskim kapacitetima, mislećom radoznalošću i neprekidnom gladi za razotkrivanjem i spoznavanjem, pokušavaju da razriješe enigmu medijske transformacije i metamorfoze. Jedan od pomenutih tragača je, svakako, Željko Rutović“-zaključila je.

U predgovoru knjige Rutović ukazuje da „radikalno nova civilizacijska i kulturološka situacija, kreirana novom ulogom postmedijske industrije, sugeriše i novo pojmovno mišljenje postmoderne moći medija.

Mišljenje zasnovano na staroj metodološkoj aparaturi i logičkim zaključcima zakonito će generisati nove i nerješive probleme zamršene u svijetu između istine i priviđenja, realnosti i halucinacije“, naglasila je prof. dr Mileva Pavlović

Izvor: AntenaM

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor