Ekološki pokret “Ozon” danas je poslao novu Inicijativu za inspekcijski nadzor Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore, zbog većeg broja primjera devastacije rijeke Tare, njenog sliva i okolnog područja, od investitora i izvođača radova kineske kompanije CRBC.

“Tokom posljednjeg terenskog obilaska, utvrdili su da je korito rijeke Tare u Mateševu izmješteno i devastirano, skraćena je širina na pojedinim mjestima i do 50 metara, što je posljedica projekta regulacije, kojim se obesmišljava procedura procjene uticaja na životnu sredinu, što smo upozoravali i što je neophodno hitno zaustaviti. Voda je vidno zamućena u tom području, a polovina korita je nasuta i poravnata, tako da rijeka teče značajno suženim koritom uz samu desnu obalu”, napominju u saopštenju NVO.

Kako dodaju, očigledno je da i pored jasnih poruka iz izvještaja Evropske komisije i UNESCO-a, kineski investitor, uz blagoslov Vlade, nastavlja sa brutalnom devastacijom rijeke Tare, njenog sliva i okolnog područja u državnom i privatnom vlasništvu, bez bojazni od nadzora i inspekcijskih organa.

“Kao neko ko prilično često obilazi teren, ne mogu se oteti utisku da je cijeli prostor na kom se izvode građevinski radovi na prioritetnoj dionici autoputa pretvoren u jednu veliku deponijsku zonu, u kojoj vladaju anarhija i ekokriminal i gdje je Kinezima, bez imena i prezimena, registracionih oznaka na vozilima, dopušteno da izvedu pokaznu demonstaciju ekološke katastrofe i trajne devastacije rijeke koju, zovemo ‘Suza Evrope’ i kapitulacije Ustavom deklarisane ekološke države. Ukoliko se ne zaustavi ovaj ekocid, trajno ćemo trpjeti i ekološke i ekonomske štete” kazao je Aleksandar Perović, direktor “Ozona”.

I dalje je primjetan trend nagomilavanja iskopa uz samo korito rijeke Tare, riječ je enormno velikoj količini, kao i upotreba tog materijala za prekrivanje lokacija na kom su se nalazili šumski pojasi.

Kako se ističe, od inspekcije je traženo da nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, povratno obavijesti podnosioce inicijative o preduzetim mjerama.

izvor: rtcg.me