NVO “GREEN HOME” UPOZORAVA

Nova devastacija u NP Skadarsko jezero

Predstavnici NVO “Green Home” nakon posjete gradilištu turističkog naselja “Mihailovići” na Skadarskom jezeru, utvrdili su da je to gradilište sada postalo nelegalno, s obzirom na to da se ne poštuju preporuke Savjeta Evrope od prošle godine, date za ovaj projekat, a koje su tom prilikom usvojili i predstavnici crnogorske Vlade. Vegetacija na lokaciji je devastirana i nasut drobljeni kamen koji ulazi i u vodu jezera.

U NVO tvrde da investitor mimo preporuka SE, devastirao vegetaciju na 3.000 kvadrata na lokaciji Biški rep, (Foto: FB Green Home)

Kako se dodaje u saopštenju, “Green Home” se tokom obilaska gradilišta uvjerila da je tokom najnovijih aktivnosti na terenu došlo do bitnih povreda preporuka iz Berna, odnosno devastacije vegetacije i raskopavanja tla na oko 3.000 kvadrata.

“Zaravnjene i drobljenim kamenom nasute površine ulaze u jezero i plivajuću vegetaciju što predstavlja dodatno kršenje bernskih preporuka”, ističu u NVO.

“Savjet Evrope je u Strazburu, 13. novembra 2018. godine, za projekat TN ‘Mihailovići’ jasno i nedvosmisleno tražio Vladi Crne Gore da odmah primijeni mjere zaustavljanja bilo kakvog daljeg razvoja na kopnu, obali i vodnom dijelu lokacije TN Mihailovići ili Bijelog sela i zahtijevala da novi prostorni plan treba da područje predmetnog naselja označi kao zonu 1 stroge zaštite, bez mogućnosti izgradnje objekata, uključujući pojas širine 300 metara na jezeru, oko ostrva i podvodnih izvora, kao i zaštitu plutajuće vegedacije područja Biški rep” navodi se u saopštenju NVO.

Savjet Evrope je, kažu u toj NVO, ove sedmice obaviješten o kršenju Preporuka Stalnog odbora sekretarijata Bernske konvencije, uz dodatno informisanje o započinjanju radova nakon isteka građevinske dozvole. Investitoru je dozvoljeno da nastavi sa degradacijom lokacije, uprkos činjenici da preporučeno mapiranje staništa sa skalom 1:10.000 tog područja nije ni započelo.

“Tražimo da Ministarstvo održivog razvoja i turizma ukine građevinsku dozvolu i obustavi devastacijske radove na Biškom repu, te počne hitno postupak povraćaja u pređašnje stanje prostora kako za turističko naselje Mihailovići, tako i za područje Porto Skadar Lake, koji nastavljaju da svjedoče u međunarodnoj javnosti o sramotnim kršenjima multilateralnih sporazuma koje smo potpisali. Ukoliko se ne sprovede hitna sanacija Biškog repa, kršenje preporuka će zasigurno rezultirati u otvaranju slučaja u decembru 2019. ispred Stalnog odbora sekretarijata Bernske konvencije u Strazburu” ističu u NVO “Green Home”.

Izvor: RTCG