EKONOMIJA

Njemački inženjeri zainteresovani za razvoj saobraćajnog sistema u Crnoj Gori

Inženjeri iz Njemačke zainteresovani su za razvoj saobraćajnog sistema u Crnoj Gori, kazali su predstavnici tamošnjeg udruženja za planiranje i razvoj putne infrastrukture tokom sastanka sa državnom sekretarkom Angelinom Živković.

Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Živković im je predstavila nadležnosti i organizaciju rada tog vladinog resora i Uprave za saobraćaj kao samostalnog.

“Ukazano je na postojanje Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata, koja iz oblasti saobraćaja obuhvata 12 projekata ukupne procijenjene vrijednosti od 3,38 milijardi eura”, navode u Ministarstvu.

Njemačke stručnjake je zanimala domaća pravna regulativa u vezi sa planiranjem, izgradnjom i održavanjem putne infrastrukture u Crnoj Gori, načinima finansiranja projekata i mogućnosti uključivanja stranih kompanija u realizaciju projekata iz domena putne infrastrukture u našoj zemlji, a posebno interesovanje iskazano je u odnosu na postojanje odgovarajućih kapaciteta za praćenje tako kompleksnih projekata.

“Njemačke stručnjake su zanimali i planovi za realizaciju ostalih dionica auto-puta Bar-Boljare, a Živković je istakla da Vlada Crne Gore i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva posvećeno rade na stvaranju preduslova za nastavak izgradnje auto-puta, te je podsjetila da je u toku izrada idejnih projekata i elaborata procjene uticaja na životnu sredinu i društvo za dionicu Mateševo-Andrijevica i dionicu Smokovac-Farmaci”, dodaju u Ministarstvu.

Ona je naglasila i da je namjera da se ostale dionice auto-puta Bar-Boljare, kao i dionice Jadransko-jonskog auto-puta duž crnogorskog primorja (Brza saobraćajnica) realizuju po nekom od modela privatno-javnog partnerstva, te da je u tom smislu upućen poziv svim potencijalno zainteresovanim partnerima da izraze svoje intresovanje i predlože uslove i modele realizacije.

“Crna Gora posvećeno radi na unapređenju saobraćajne infrastrukture i ima veoma aktivnu ulogu u okviru tzv. Berlinskog procesa, koji je upravo pokrenula njemačka kancelarka Angele Merkel. Na projektima koji se finansiraju iz dostupnih EU fondova, pored Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i Evropske investicione banke, značajna saradnja se ostvaruje i sa Njemačkom razvojnom bankom, kao vodećom finansijskom institucijom”, istakla je Živković.

Zaključila je da se značajno veće mogućnosti za obezbjeđenje bespovratnih sredstava za finansiranje infrastrukturnih projekata našoj zemlji otvaraju nakon ulaska u EU.

“Kroz veće prisustvo EU na projektima u Crnoj Gori nadamo se da ćemo osigurati i snažnije prisustvo evropskih kompanija, te u tom smislu očekujemo da i njemačke kompanije ispolje svoje interesovanje za unapređenje saradnje na obostrano zadovoljstvo”, poručila je Živković.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Uprave za saobraćaj, koji su njemačkim kolegama prezentovali svoja iskustva u vezi sa realizacijom projekata na magistralnim i regionalnim putnim pravcima u Crnoj Gori.

U prisustvu predstavnika nadzora, resornog ministarstva i izvođača radova kompanije CRBC, predstavnici njemačke privrede obišli su gradilište mosta Moračica.

Izvor: CDM