Nivo dobrovoljnog davanja krvi u Crnoj Gori skoro je dostigao zlatni standard i iznosi 3,2 odsto, kazala je šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori, Mina Brajović.

Prema njenim riječima, u strukturi dobrovoljnog davalaštva registrovani su pozitivni pomaci i Crna Gora se približila nivou od 50 odsto.

„Ostvareni rezultati obavezuju da se nastavi pravcem strateških reformi i intervencija. Nivo davalaštva u Crnoj Gori je skoro dostigao nivo zlatnog standarda, koji je četiri odsto, i sada iznosi 3,2 procenta“, rekla je Brajović.

Ona je, povodom 14. juna, Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, navela da rezultati Zavoda za transfuziju predstavljaju važan alarm za sve ostale sektore.

Brajović je kazala da je zdravlje kapital cjelokupnog društva i da dovoljne količine bezbjedne krvi predstavljaju jedan od najdragocjenih resura kojima društvo može da raspolaže.

„Ovogodišnji slogan „Sigurna krv za sve“ ukazuje na važnu vezu između univerzalne potrebe svih, bez obzira na životnu dob, pol i zdravstveno stanje, za dovoljnim količinama bezbjedne krvi i dobrovoljnim davalaštvom“, dodala je ona.

Kako je navela Brajović, dobrovoljno davalaštvo okosnica je svih napora, nacionalnih, regionalnih i globalnih na planu ostvarivanja univerzalne zdravstvene zaštite.

„Svako ima pravo na dovoljnu količinu bezbjedne krvi. Podaci SZO ukazuju na to da je priča o transfuziji i bezbjednoj krvi zapravo priča o nejednakostima“, dodala je Brajović.

Prema njenim riječima, dostupnost bezbjedne krvi je različita i ona varira u zavisnosti od nivoa razvoja zemlje.

„Ta stopa dostupnosti je najvisočija u razvijenim zemljama i kreće se oko 33 jedinice na hiljadu stanovnika, a kako se smanjuje stepen razvoja zemlje ona pada“, kazala je Brajović.

Ona je podsjetila na dvije preporuke SZO, na to da zemlje širom svijeta do sljedeće godine treba da obezbijede dostupnost krvi kroz sistem dobrovoljnog nenamjenskog neplaćenog davalaštva u 100 procentnom iznosu i na zlatni standard, odnosno na to da nivo dobrovoljnog davalaštva treba da bude četiri odsto ukupne populacije.

Brajović je poručila da zemlje treba da rade na promociji dobrovoljnog davalaštva krvi i da je neophodno je ulagati u kadar.

Direktorica Zavoda za transfuziju krvi Gordana Rašović kazala je da je prema evidenciji Zavoda u prošloj godini prikupljeno blizu 18,7 hiljada jedinica krvi, odnosno na kraju godine ostvaren je procenat davalaštva od tri odsto.

„Bilo je ukupno 290 organizovanih akcija i oko 1,5 hiljada davalaca koji su prvi put dobrovoljno darivali krv. Veoma smo zadovoljni postignutim rezultatima“, navela je ona.

Rašović je dodala da je zadovoljna rezultatima tokom prvih pet mjeseci ove godine.

„U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je blizu hiljadu donacija više, sa udjelom donacija dobrovoljnog davalaštva krvi koji se približio 50 odsto“, rekla je ona.

Prema riječima Rašović, prošlu godinu obilježili su pionirski poduhvati kada je riječ o edukaciji i zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva.

„Prvi put smo imali aktivnosti u predškolskoj populaciji, a saradnja sa prosvjetnim autoritetima rezultirala je Memorandumom o saradnji, koji će omogućiti da cijela prosvjetna zajednica djelovanjem bude uključena u tu aktivnost od opšteg društvenog značaja“, kazala je ona.

Kako je dodala Rašović, za dalji razvoj dobrovoljnog davalaštva krvi važna je činjenica da su i predstavnici državnih organa aktivno učestvovali u njihovim aktivnostima.

Ona je rekla da je tokom prošle godine 28 odsto akcija bilo organizovano od strane privrednog sektora.

„Potvrda tome je današnja akcija, koju su organizovali upravo predstavnici kompanija, na svoju inicijativu“, dodala je Rašović.

Generalna sekretarka Crvenog krsta (CKCG) Jelena Dubak kazala je da je svakih nekoliko sekundi , nekome, negdje, potrebna krv.

„Transfuzijom krvi spašavaju se milioni života svake godine. Zdravlje je ljudsko pravo, svi, u svakom momentu i bilo gdje u svijetu treba da imaju pristup bezbjednoj transfuziji krvi“, naglasila je ona.

Dubak je kazala da je zakonska obaveza CKCG da inicira i podstiče dobrovoljno davalaštvo i vodi brigu o davaocima.

„Želimo da svi postanemo svjesni da je svako od nas, između 18 i 65 godina, potencijalno davalac, da to shvatimo kao svoju dužnost, da jednom u godini odaberemo dan kada ćemo pola sata od ukupno 365 dana pružiti ruku za život“, navela je ona.

Dubak je dodala da krv nema alternativu, da je to lijek koji nema zamjenu i ne može ga proizvesti nijedna fabrika, osim čovjek.

„Neprocjenjive je vrijednosti, a tako malo dobre volje svih nas je potrebno da pacijent nikada ne čeka krv, već da krv čeka pacijenta“, naglasila je ona.

Dubak je apelovala na sve da ne zaborave da je u ljetnjim mjesecima itekako potrebna krv, čak i veče količine nego u ostalim djelovima godine.
„Pozivam vas da odvojite dio jednog dana ljetnjeg odmora da dobrovoljno date krv“, navela je ona.

izvor: Mina