Neprecizni zakoni otvaraju vrata raznim zloupotrebama prava radnika, ocijenjeno je na sastanku v.d. direktora Uprave za inspekcijske poslove Ilira Harasanija i generalnog sekretara Unije slobodbnih sindikata Srđe Kekovića.

Na sastanku se razgovaralo o produbljivanju saradnje i pružanju uzajamne podrške u borbi za jednaka prava zaposlenih.

U direktnoj komunikaciji, Unija slobodnih sindikata je imala priliku da izloži probleme sa kojima se radnici najčešće susrijeću.

Kao jedan od problema koji su apostrofirali je rad privrednih subjekata, koji suprotno zakonu, obavljaju djelatnost za vrijeme praznika. Kako navode, Zakonom je precizirano da su praznični dani neradni, osim kada su u pitanju privredna društva čija priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijeva neprekidan rad, ali nažalost, ima i onih nesavjesnih koji se moraju sankcionisati.

Na sastanku je ocjenjeno da neprecizni zakoni otvaraju vrata raznim zloupotrebama prava radnika.

Sagovornici su se složili da je zajednički cilj iniciranje promjena pojedinih odredbi zakona posebno u dijelu sankcija i kontrole ovih  privrednih subjekata, što će u narednom period biti zajednički zadatak.

Sastanak je zaključen dogovorom da se saradnja nastavi  i u narednom periodu stoga je i dogovoreno održavanje okruglog stola sa Ministarstvom  finansija i socijalnog staranja kao i Ministarstvom ekonomskog razvoja.

Izvor: Cdm