U vrijeme proljećnjih i jesenjih radova u dijelovima grada gdje ima dosta obradivog zemljišta, česta je pojava da neodgovorni građani pale smeće za vrijeme i posle završetka poljoprivrednih radova.

Fotografija reportera “PV Informer-a” zabilježena prije par dana u Mjesnoj zajednici “Ševari”, jasno pokazuje da neodgovorni građani nastavljaju praksu paljenja smeća i zagađivanja životne sredine. I ovom prilikom čitav grad je dugo vremena bio obavijen dimom, a širio se i neprijatan miris sagorelog smeća

U razgovoru sa načelnikom Komunalne policije u Pljevljima, Bojanom Bajčetom, saznali smo da Komunalna policija u Pljevljima uvijek interveniše, po svom saznanju ili po prijavi građana i na terenu utvrđuje činjenično stanje. Ako se radi o paljenju vatre na javnoj površini primjenjuje se kaznena politika ali problem imaju oko paljenja vatre na privatnim posjedima, jer je u tom slučaju nadležnost Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore, koja kroz odredbe Zakona o Komunalnom otpadu ima mogućnost sankcionisanja neodgovornih lica koja krše zakonske odredbe.

Nažalost, Opštinska Odluka o komunalnom uređenju grada ne predviđa kaznene odredbe za paljenje vatre na privatnim posjedima, što bi se po riječima načelnika Komunalne policije trebalo promjeniti i omogućiti i gradskoj Komunalnoj policiji da ima mogućnost sankcionisanja neodgovornih građana koji devastiraju i onako ugroženu životnu sredinu u gradu. Načelnik je izrazio spremnost da lično predloži izmjene odredaba Odluke o komunalnom uređenju grada koje se odnose na paljenje smeća na privatnim posjedima u cilju očuvanja životne sredine i zdravlja ljudi.

Najbolji dokaz da kaznena politika ima najbolji uticaj na svijest građana da se ponašaju u skladu sa zakonom su preduzete akcije Komunalne policije protiv građana koji svoja vozila parkiraju na zelenim površinama, pa su takve akcije doprinijele da se broj takvih prekršaja drastično smanji. Iz Komunalne policije apeluju na građane da ne pale smeće na otvorenom, čuvaju životnu sredinu u kojoj žive, a da se za odvoz smeća obraćaju komunalnom preduzeću “Čistoća”.

Izvor: PV Informer