Iz Ministarstva finansija nijesu željeli da obrazlože zašto je ponovo iz programa rada Vlade sklonjena izrada novog zakona o igrama na sreću, iako je šef tog resora Darko Radunović prije samo dva mjeseca kazao da je priprema zakona u završnoj fazi.

Odgovarajući na pitanje poslanika Aleksandra Damjanovića u vezi sa kašnjenjem u pripremi zakona, Radunović je u Skupštini 19. decembra prošle godine kazao da je urađen nacrt i da će odmah poslije praznika biti na javnoj raspravi.

On je tada naveo da će novi zakon na sveobuhvatan način obuhvatiti tržište igara na sreću i omogućiti kvalitetniji onlajn nadzor i više novca za budžet.

Umjesto da pripremljeni nacrt zakona bude objavljen i upućen na javnu raspravu, Vlada je 6. februara usvojila program rada za ovu godinu u kojem nema zakona o igrama na sreću.

Nije obrazloženo zašto je sa dnevnog reda povučen zakon koji, kako su najavili, treba da uvede red u ovu oblast i poveća državne prihode.

Damjanović je u pitanju za Radunovića iznio sumnje o uticaju kockarskih lobija na Vladu zbog čega se donosi novi zakon umjesto postojećeg iz 2004.

Novi zakon o igrama na sreću najavljuje se više od deset godina, ali se nekako uvijek dešavalo da se povuče ili izbriše iz programa rada Vlade.

Državni budžet sada od koncesija za igre na sreću godišnje prihoduje oko 15 miliona eura.

Da će Crna Gora konačno dobiti evropski zakon o igrama na sreću, najavljeno je i u decembru 2018. godine kada je Radunović potpisao sporazum sa slovačkim kolegom Peterom Kažimirom o kontribuciji koji je predviđala finansijsku podršku Slovačke od milion eura za unapređenja informacionog sistema za nadzor priređivača igara na sreću i jačanja kapaciteta Uprave za igre na sreću. Sporazum je predviđao i obavezu crnogorske strane da najkasnije do 31. oktobra 2019. pripremi novi zakon o igrama na sreću i tehničke specifikacije za monitoring prihoda od priređivanja igara na sreću.

Slovačka je tada Ministarstvu uplatila pola miliona eura, uz obavezu da drugi dio iznosa isplati kada budu završene sve obaveze.

kazino
Najavljeno i ukidanje fiksne koncesije od dva miliona eura za kazina(Foto: Vesko Belojević)

Vlada je u programu rada za 2019. navela da će nacrt zakona o igrama na sreću pripremiti do kraja marta, ali se to nije desilo ni u roku do oktobra 2019.

“Sporazum je definisao da se do 31. oktobra ove godine sprovedu strateške mjere koje će dovesti do poboljšanja regulative i efikasnije naplate prihoda iz ove oblasti. Pošto je bio kratak rok za primjenu strateških mjera, predloženo je produženje roka do 30. juna 2020. godine. Računam da do tada to možemo stići. Imamo nacrt teksta i u zadnjoj fazi smo sa korekcijama. Računam nakon novogodišnjih praznika da će biti na javnoj raspravi. Druga tranša od pola miliona eura biće uplaćena do 30. septembra 2020. nakon ispunjenja strateških mjera”, kazao je Radunović 19. decembra u Skupštini.

Sada nema obrazloženja za potpuno izbacivanje zakona sa dnevnog reda Vlade.

“Vijesti” ni iz Ambasade Slovačke nijesu dobili komentar na pitanje da li su Ministarstvu finansija odobrili novo prolongiranje roka.

Potrebno urediti rad kazina, lutrije, terminala…

Prema ranijim najavama, novi zakon bi trebalo da precizno definiše i proširi postojeći onlajn nadzor nad priređivačima igara na sreću, kako bi njime bile obuhvaćene lutrijske igre i kazina, koji su sada bez tog oblika nadzora države.

Zakon treba da precizira šta su lutrijske igre i kako se daju pod koncesiju, jer se ne priređuju već tri godine od kada je Lutriji Crne Gore istekla koncesija. Najavljeno je i ukidanje fiksne koncesije od dva miliona eura za kazina jer se smatra smetnjom za otvaranje novih, kao i potpuno preuređenje koncesionih naknada.

Potrebno je definisati i status terminala za klađenje u ugostiteljskim objektima jer je prije tri godine Ustavni sud ukinuo dio norme kojom su bili predviđeni, od kada se ne izdaju nove koncesije za njihov rad.

Sadašnjim zakonom, starim 16 godina, nije precizno obuhvaćeno klađenje i kockanje preko interneta, što bi takođe trebalo uraditi novim zakonom.

Potrebno je uvesti i više zaštitnih normi kako bi se spriječilo kockanje maloljetnika.

Izvor:Vijesti