Evropska banka za obnovu i razvoj je angažovana u promovisanju vladavine prava i borbi protiv takozvane “sive ekonomije”, a nelojalna konkurencija se i dalje izdvaja kao prepreka za razvoj privatnog sektora u Crnoj Gori, naveo je u saopštenju predsjednik EBRD-a Suma Čakrabarti uoči sjutrašnje posjete Crnoj Gori.

Čakrabarti će posjetiti i Crnu Goru prilikom obilaska regiona Zapadnog Balkana u pripremi za godišnji sastanak Banke za 2019. koji će se održati u Sarajevu u maju.

Ovo će, kako je navedeno u saopštenju, biti njegova treća posjeta Crnoj Gori.

Tokom svog boravka, predsjednik Čakrabarti će se sastati sa zvaničnicima vlade, uključujući predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i premijera Duška Markovića.

“Na ovim sastancima, šef EBRD-a će još jednom istaći podršku Banke ekonomskom i institucionalnom razvoju zemlje, kroz investicije i reformu politike. On će takođe reafirmisati poziciju Banke kao strateškog partnera i dugoročnog izvora poslovnih prilika.

Predsjednik će uz to naglasiti angažovanost EBRD-a u oblasti tekuće politike i reformi u cilju promovisanja vladavine prava i borbe protiv takozvane “sive ekonomije”. Nelojalna konkurencija se i dalje izdvaja kao prepreka za razvoj privatnog sektora u Crnoj Gori.

Strategija EBRD-a za Crnu Goru je da se privatni sektor učini konkurentnijim, da se prioritet da “zelenom rastu” kroz projekte koncentrisane na polje obnovljive energije i energetske efikasnosti, zatim dalja integracija zemlje u regionalne i evropske privrede poboljšanjem povezanosti i proširenjem prekograničnih saobraćajnih i energetskih veza”, navedeno je u najavi.

Kako se dodaje, predsjednik EBRD-a će potvrditi podršku Banke aspiracijama zemlje da postane članica Evropske unije.

“Tokom posjete će se održati i okrugli sto sa lokalnim malim i srednjim preduzećima kako bi se razgovaralo o poslovnoj klimi i pristupu finansijama. Drugi učesnik na okruglom stolu će biti direktorka Sekretarijata Savjeta za konkurentnost. EBRD trenutno finansira Sekretarijat kako bi podržali nastojanje zemlje da dodatno poboljša svoju investicionu klimu i upravljanje.

Do danas, EBRD je podržala 58 projekata u Crnoj Gori sa kumulativnim obimom poslovanja od 567 miliona eura”, zaključeno je u saopštenju.