Međutim, postoje zakoni, postoje pravila i postoje jasno definisane procedure, koje se moraju poštovati, a ne da ispunjavamo želje, poručili su iz Uprave za šume plavskim drvoprerađivačima

Uprava za šume reagovala je na optužbe plavskih drvoprerađivača u vezi sa dodjelom koncesija za šume, objavljenim u našim novinama. Kako navode, u prethodnom periodu Uprava za šume raspisala je više javnih poziva za davanje šuma na korišćenje, u kojima su jasno i precizno definisane između ostalog i sledeće stavke: predmet i svrha javnog poziva, učesnici, neophodni uslovi za učešće na javnom pozivu, vrijeme i mjesto podnošenja i javnog otvaranja ponuda, kriterijumi za vrednovanje ponuda, i slično.

– Potrebno je očigledno s mnogo više pažnje i pozornosti pročitati javni poziv koji objavimo, zbog čega i ovim putem Uprava za šume poziva sva zainteresovana pravna lica, a samim tim i drvoprerađivače iz Plava, da na našem sajtu www.upravazasume.me isprate sve javne pozive koje objavljujemo i preuzmu ih kako bi se detaljno upoznali s njihovim sadržajem i detaljno pročitali objavljeni tekst poziva i kako ne bi dolazilo do ovakvih i sličnih nastupa. Raduje nas činjenica da ste željno iščekivali naše javne pozive, ali očigledno ih niste pročitali kada su već objavljeni. Razumjeli smo da ste se više pažnje bavili javnim pozivima iz prošlosti, ali ovim putem Vas obavještavamo da su oni završeni i rok za njihovu prijavu je davno prošao. Potrebno je da preuzmete javne pozive objavljene u 2021. godini ukoliko želite da konkurišete – navodi se u reagovanju.

I nove firme mogu da dostave dokumentaciju

-Kao ozbiljan državni organ nećemo komentarisati uvredljive etikete koje putem sredstava informisanja neprestano upućujete kako na račun Uprave za šume, tako i na veće instance. Ipak to je očigledna razlika između nas i vas i nećemo se spuštati na taj nivo izražavanja i komuniciranja. Kako bi javnost bila istinito informisana neophodno je da naglasimo da je netačna tvrdnja da se kao glavni kriterijum za dodjelu koncesija uzima broj radnika koji su imali zainteresovani privredni subjekti u prethodnoj godini niti da je onemogućeno učešće bilo kog novog inestitora, s obzirom na to da je u pozivu jasno predočena i potrebna dokumentacija za NOVE FIRME osnovane u 2021. godini- ističe se u reagovanju.

Naveli su i metodologiju vrednovanja ponuda, koja je sastavni dio javnog poziva 1 za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju, za 2021. godinu, za mala preduzeća iz oblasti šumarstva i drvoprerade do 15 radnika, a koji je Uprava za šume objavila 2. avgusta 2021. godine. U okviru metodologije jasno i precizno su utvrđeni kriterijumi za ocjenjivanje ponude, a to su: kadrovski kapaciteti, uticaj na lokalnu ekonomiju i cijena.

– U tom smislu, od ukupno 100 bodova koje je moguće dodijeliti, kadrovski kapaciteti vrednuju se sa maksimalnih 25 bodova, uticaj na lokalnu ekonomiju sa maksimalnih 15 bodova, dok ponuda sa najvišom cijenom za ponuđenu količinu vrednuje se sa maksimalnih 60 bodova, zbog čega ostaje zaista nejasno o kakvom diskriminatorskom i monopolističkom dejstvu javnog poziva se govori. S obzirom na to da kriterijum kadrovski kapaciteti očigledno Vama predstavlja ogroman problem, u pozivu je jasno precizirano da se on odnosi na prosječan broj zaposlenih radnika kod poslodavca za 2020. godinu, a takođe i za nove firme, osnovane u 2021. godini, gdje je riječ je o prosjeku zaposlenih od dana osnivanja do 1. avgusta 2021. godine. Potvrdu o prosječnom broju zaposlenih izdaje Poreska uprava, tako da se možete njima obratiti ukoliko imate zamjerke. Takođe, u okviru ovog javnog poziva maksimalno dozvoljeni broj radnika kako za pojedinačne ponuđače tako i za zajedničke ponude je do 15 radnika, zbog čega nam nije jasno iz kojih razloga ovaj uslov izaziva toliko nezadovoljstvo. Maksimalna zapremina sirovine iznosi do 250 m³ po prosječno zaposlenom radniku u 2020. godini ili za novoosnovane firme za period od osnivanja do 1. avgusta 2021. godine- poručili su u reagovanju.

Tvrde da su javnim pozivom nastojali da posebnu pažnju posvete upravo malim preduzećima iz oblasti drvoprerade s malim brojem radnika i podstaknu njihov razvoj kao i razvoj lokalnih ekonomija.

– Nije problem Uprave za šume ukoliko nemate valjanu dokumentaciju i ukoliko ne možete da ispunite zakonom propisane uslove. Drvna masa je bila i uvijek će biti dostupna svima, privilegovanih nema, a nije u našoj nadležnosti da Vam pronalazimo radnu snagu. Zdravorazumska logika tog uslova od 250 m³ po prosječno zaposlenom radniku je tu NE da bi Vas eleminisala, nego što je logično da nam dokažete da imate ljudstvo koje može realizovati količine za koje ste konkurisali. Shvatamo da je želja pojedinih da sa nula zaposlenih dobiju hiljade i hiljade kubika, ali sa Upravom za šume taj film neće biti režiran. Stiče se utisak da bi Vam najviše odgovaralo ukoliko ne bi postojali nikakvi uslovi, jer očigledno da biste jedino tada mogli da budete učesnici javnog nadmetanja ili još bolje da nam samo pokažete gdje želite da siječete. Međutim, postoje zakoni, postoje pravila i postoje jasno definisane procedure, koje se moraju poštovati, a ne da ispunjavamo želje, poručili su iz Uprave za šume plavskim drvoprerađivačima, navodeći da se više neće oglašavati ovim povodom.

Izvor: dan.co.me