Nedovoljna zastupljenost Albanaca u Plavu i Gusinju

U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava nijesu zadovoljni nivoom zastupljenosti albanske manjine u opštinskim službama u Plavu i Gusinju, ali ni u drugim državnim organima, organima državne i lokalne uprave sudovima i tužilaštvima, zbog čega su pozvali sve nadležne institucije da preduzmu mjere i radnje kako bi poštovali zakonska rješenja i Ustav i dobili što veću zastupljenost manjinskih naroda.

Direktor Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica Leon Đokaj u izjavi za Pobjedu, podsjetio je da je Ustavom u članu 79 tački 10 propisano da manjine imaju pravo na srazmjernu zastupljenost u javnim službama, organima državne vlasti i lokalne samouprave.

Potpredsjednik Skupštine i lider albanske partije Forca Genci Nimanbegu u ponedjeljak je saopštio podatke o neproporcionalnom zapošljavanju Albanaca u opštinama Plav i Gusinje.

Ocijenio je daj e stanje u Plavu i Gusinju u pogledu srazmjernog zapošlja vanja porazno, argumentujućito, pored ostalog, pođacima da među šest zaposlenih u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, a 17 u Osnovnom sudu u tom gradu nema Albanaca.

Prema podacima koje je iznio, u ove dvije opštine od 698 zaposlenih u državnim institucijama i organima samo 35 njih su Albanci.

Pobjedi je iz Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu, međutim, saopšteno da je od šest zaposlenih dvoje albanske nacionalnosti, dok su podaci koje je Nimanbegu iznio za Osnovni sud tačni iz ove ustanove potvrđeno nam je da nemaju nijednog zaposlenog koji se izjašnjava kao Albanac/ka.

Predsjednik Osnovog suda u Plavu Hilmija Sujković za Pobjedu je kazao da “trenutno nije zaposlena nijedna osoba albanske nacionalnosti.

“Jedini razlog tome leži u činjenici što na objavljene oglase za slobodna radna mjesta u Osnovnom sudu u Plavu u posljednjih pet godina nije konkurisao nijedan kandidat albanske nacionalnosti”, naglasio je Sujković.

Jedan od njih je, na lični zahtjev, radni odnos prekinuo zbog “zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu”.

Drugi službenik koji je bio albanske nacionalnosti otišao je da radi u Sjedinjene Američke Države, gdje se, kako je naveo Sujković, i danas nalazi.

Zamjenica rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu, državna tužiteljka Drita Rugovac precizirala je da su u ovom tužilačkom organu od šest zaposlenih dva zaposlena albanske nacionalnosti. To su ona i još jedan kolega, koji je na poziciji savjetnika za slobodan pristup informacijama.

“Trenutno mu miruju prava iz radnog odnosa zbog imenovanja na mjesto sekretara Skupštine opštine Plav na vrijeme od pet godina”, objasnila je Rugovac.

Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava Pobjedi je rečeno da je Crna Gora ostvarila vidan napredak u razvoju i izgradnji stabilnog zakonodavnog i institucionalnog sistema za ostvarivanje, zaštitu i unapređenje prava manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Postizanje srazmjerne zastupljenosti manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica je, kako je kazao Đokaj, dugoročan proces kome Vlada daje veliki značaj.

Đokaj (Foto: Analitika)

“U toku je istraživanje koje realizujemo u saradnji sa Upravom za kadrove o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih maA njinskih nacionalnih zajednica u organima lokalne samouprave, privrednim društvima i javnim ustanovama, čiji je osnivač glavnigrad, prijestonica ili opština. Djelotvorno učešće i zastupljenost pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u političkom i javnom životu jedan je od najvažnijih segmenata unutrašnje integracije društva kojem ćemo biti posvećeni i u narednom periodu”, navodi Đokaj.

On je podsjetio na podatke iz istraživanja koje su radili 2015. godine kada je od 141 zaposlenog u državnim institucijama i organima u Plavu 31 zaposleni dostavio upitnik, od čega se njih sedam izjasnilo da su Albanci. Iz opštine Gusinje tada se izjasnilo svih 12 zaposlenih, od čega su tri kazala da sualbanske nacionalnosti.

“Činjenica je, posebno imajući u vidu da prema popisu stanovništva u Plavu živi 9,2 odsto građana koji su se izjasnili kao Albanci, dok u opštini Gusinje čak 40,8 odsto, da je ova populacija nedovoljno zastupljena u organima lokalnih samouprava, odnosno područnim jedinicama državnih organa. U narednom periodu treba voditi više računa prilikom zasnivanja novih radnih odnosa”, zaključio je Đokaj.

Izvor: Pobjeda