U srijedu, 18. septembra održan je treći zbor radnika DOO „Grijanje“ Pljevlja.

Pored radnika DOO “Grijanje” Pljevlja zboru su prisustvovali Predsjednik Odbora direktora Dragoljub Mazalica, Sekretar Sekretarijata za stambeno komunalne poslove, saobraćaja i vode Zoran Čolović i Vule Macanović, opštinski službenik.

Prisutni su na zboru detaljnije upoznati sa ishodom sastanka sa Podpredsjednikom opštine Mervanom Avdovićem i nadležnim opštinskim predstavnicima koji je održan 13. 09. 2019 godine. Istaknuta je činjenica da su radnici odmah nakon razgovora dobili jednu od 11 zaostalih plata i to za oktobar 2018. godine, kao i obećanje da će zaposleni dobiti još jednu do kraja naredne sedmice. Što se tiče dinamike isplate ostalih zarađenih plata, ona na sastanku sa Osnivačem nije dobijena. Razmatrana je ponuda osnivača vezana za izgradnju novih toplovodnih linija i ohrabrujuće je što će ako sve bude po planu prihod “Grijanja” biti znatno uvećan, što bi uticalo i na bržu isplatu preostalih zarada a o detaljima tendera rukovodstvo preduzeća biće naknadno informisano. Takođe problem oko rukovodstva u kotlarnici biće razmotren u skorije vrijeme i bićemo blagovremeno upoznati sa tim, tvrde predstavnici radnika.

Pošto je dijelom postignut dogovor sa osnivačem, a u vezi sa donešenim zaključcima sa prethodnog zbora, radnici očekuju da će obećano biti i ispunjeno. Jasno je da isplata jedne dugo očekivane zarade radnicima ujedno i njihovim porodicama ne čini veliku prekretnicu u rješenju zaostalog problema pa se isplata druge obećane zarade očekuje se do 20. 09. 2019. godine. Predstavnici osnivača su mišljenja da za usluge koje DOO “Grijanje” isporučuje njima su izražene uvećanim računima za grijanje zbog povećanja obima grejne površine Doma kulture te da će računi za te usluge biti redovno servisirani u iznosu od oko 15.000 eura, što je dovoljno za isplatu jedne neto zarade u budućem periodu. Takođe, predstavnici Osnivača ističu da dinamika isplate ne zavisi od njih već isključivo od menadžmenta preduzeća, te da oni nemaju ekonomski nadzor firme i da rukovodstvo preduzeća treba da iz svojih mogućih prihoda izvrši isplatu tražene druge mjesečne zarade. Predstavnici Osnivača su poznali radnike da osnivač oslobađa preduzeće obaveze za plaćanje uglja za predstojeću grejnu sezonu, te da plaćanje uglja kao obavezu preuzima na sebe, kao i da se ulažu svi pravni i mogući napori izvan kojih se ne može ići, a sve u cilju opstanka Društva. Predsjednik Odbora direktora DOO “Grijanje” istakao je da  će problem u vezi sa poslovođom kotlarnice  iti razmotren i uvršten u tačku dnevnog reda na zakazanoj sjednici.

Na istom sastanku donešeni su sljedeći zaključci:

  • Da se ubuduće vrši isplata zarade na mjesečnom nivou.
  • Za isplatu druge zaostale zarade kao i dinamiku da se rukovodstvo u koordinaciji sa Osnivačem i u pregovorima sa Poreskom upravom preduzmu sve aktivnosti oko isplate poreza i doprinosa, kako bi se vršila isplata dvije zaostale zarade na mjesečnom nivou.
  • Da menadžment treba da sarađuje sa zaposlenima i informiše ih o svim aktivnostima, jer su i oni dio kolektiva i neko ko privrjeđuje poslovanju Društva.
  • Da se druga redovna mjesečna isplata vrši u neto iznosu (ako već ne može u bruto), kako bi se stigle zaostale plate, kako to rade i ostala Društva kojima je Opština osnivač, jer su radnici u velikim problemima, i potreban im je novac kako bi izmirili kašnjenja u isplati dažbina, kao i prema bankama za zaostale rate kredita.
  • Radnici kotlarnice neće raditi ovu grejnu sezonu ukoliko se ne smijeni njihov poslovođa, odlučeno je jednoglasno.

Takođe je odlučeno da ukoliko u predstojećem periodu budu vidna odstupanja osnivača i preduzeća u pogledu isplate zarada, to bi za nas bio povod za štrajk.

Zaposleni su podnijeli inicijativu Odboru Direktora za rješavanje statusa trenutnog poslovođe i postavljanje novog. U suprotnom, zbog višegodišnjeg mobinga, kao i ćutanje menadžmenta Društva, zaposleni neće krenuti u novu grejnu sezonu.

Kako saznajemo, obećanje je ispunjeno. Radnicima DOO “Grijanje” danas je isplaćena i druga plata.

 

izvor: PV Informer