Nastavljena arheološka istraživanja u Samogradu

Već petu godinu zaredom Opšina Bijelo Polje i Polimski muzej iz Berana realizuju projekat arheoloških istraživanja drevnog Samograda, koji se finansira kroz projekat zaštite i očuvanja kulturnih dobara, od strane Ministarstva kulture Crne Gore.

Predsjednik Petar Smolović i predsjednik Skupštine Opštine Abaz Dizdarević obišli su mjesto na kojem se sprovode arheološka i konzervatorska istraživanja.

“Bjelopoljska opština je zaista bogata arheološkim nalazištima. Smatram da se uz mudru i dobru strategiju svi ti lokaliteti mogu pretvoriti u vrijedan resurs u prvom redu za građane, ali i za turiste koji će doći da obiđu izuzetno vrijedna nalazišta. Ministarstvo kulture je finasijski podržalo nastavak istraživanja, a Opština Bijelo Polje će uraditi sve da se ovaj, ali i svi drugi važni lokaliteti na pravi način prezentuju” – poručio je predsjednik Petar Smolović, koji je sa saradnicima obišao Samograd.

Arheolog Predrag Lutovac upoznao je delegaciju Opštine sa dinamikom radova, a pored predsjednika Opštine i Skupštine, delegaciju su činili i sekretarka za društvene djelatnosti Saida Čikić, direktor Muzeja Željko Raičević, predstavnici odbora za obnovu Samograda Slađana i Dušan Nedović, kao i Otac Pantelejmon starješina Manastira u Samogradu.

Lutovac se zahvalio mještanima Prijeloga, a posebno je  istakao pomoć Oca Pantelejmona i Dušana Nedovića, koji su od početka istraživanja pružali podšku njegovom timu od početka istraživanja.

Predsjednik Smolović je istakao da će lokalna uprava u narednom periodu unaprijediti putnu infrastrukturu do ovog lokaliteta od čega će imati koristi mještani Prijeloga, ali je i najavio sufinansiranje daljih arheoloških istraživanja.

Samograd, koji se prostire na oko 1,2 hektra zemlje, činio je urbanu cjelinu, predstavljajući rimski utvrđeni grad. Poseban je po tome što je bio administrativno i vjersko središte, o čemu svjedoče ostaci bazilike i jedne crkve unutar zidina. Ovaj prostor je okružen sa 7 stijena (klirova) koje se uzdižu u visinu od 40 do 80 metara, pravilno raspoređenih u krug. Vidni su ostaci bedema izmedju stijena, a u nekim dokumentima se naziva sedmoklirni grad ili kamen-grad.

Do sada su na ovom lokalitetu pronađeni arhitektonski ostaci dvije bazilike impozantnih dimenzija, otkriveno je spoljašnje platno zapadnog bedema u dužini od 50 m, otkrivena je nekropola  u neposrednoj blizini utvrđenja . Pored  ostataka nepokretnih kulturnih dobara ,pronađen je i veliki broj pokretnih dobara  koji će u nekom budućem periodu upotpuniti kulturnu baštinu Crne Gore.