Šta god da dogovore političke elite, naši saradnici će u dobrom duhu saradnje, koja je i do sada karakterisala odnose ljudi iz Tuzi i Podgorice, uspjeti da razrade i da operacionalizaciju tako da tranzicioni proces traje najkraće moguće i da ljudi koji žive u ovom kraju neće ni na koji način osjetiti negativne posljedice, kazao je tokom današnje posjete Tuzima gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković.

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, Vuković je najavio da će već 27. septembra, na sjednici Skupštine Glavnog grada, Podgorica i formalno delegirati svoje predstavnike u Organizacioni odbor, radi stvaranja uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi.

“Organizacioni odbor čine po tri predstavnika opštine u kojoj je došlo do teritorijalne promjene i novoosnovane opštine i jedan predstavnik Ministarstva javne uprave, da se prilikom određivanja sastava Organizacionog odbora vodi računa o zastupljenosti stručnjaka za pitanja urbanizma, katastra i imovinskih prava.  Organizacioni odbor takođe, u skladu sa Zakonom, predlaže način uređenja odnosa između opština, teritorijalno razgraničenje, način podjele imovine i druge aktivnosti za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine”, istaknuto je na sastanku.

Vuković je, čestitajući građanima Tuzi sticanje statusa nezavisne opštine, istakao da Glavni grad ostaje posvećen prioritetnom razvoju tog kraja i pitanjima od životnog interesa za ljude koji tamo žive.

On je naveo da je Glavni grad napravio korake u cilju formiranja radne grupe, kao i da su obavezi da to učine i odgovorni ljudi iz Opštine Tuzi, uz podršku jednog predstavnika iz Ministarstva javne uprave.

“Mi ostajemo čvrsto uz Opštinu Tuzi, i bilo to naša formalno-pravna obaveza ili ne, nastavićemo da pomažemo ono što su razvojni projekti, da investiramo tamo gdje se ukaže prilika i prosto nastaviti da se partnerski odnosimo prema svemu onome što budu inicijative sa ove strane”, istakao je Vuković.

On je ponovio da nema nikakvu dilemu da će ideja vodilja i jedne i druge strane u ovom procesu biti interes građana.

“Najvažnije je da sistemi funkcionišu i da ljudi koji žive i sa ove i sa one strane granice dvije lokalne samouprave budu u prilici da zadovolje svoj interes”, zaključio je Vuković.

Predsjednik Opštine Tuzi Abedin Adžović je istakao da su Tuzi od 1. septembra samostalna opština i da ne očekuje da preko noći dođe do neke značajne promjene u funkcionisanju nove lokalne samouprave.

“Upravo je dolazak gradonačelnika Podgorce sa saradnicima u Opštinu Tuzi prvi korak u smislu razmatranja mogućnosti rješavanja razgraničenja i svih drugih prava i obaveza koji su vezani za Zakon o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore”, rekao je Adžović, ističući da je Vuković prvi posjetio samostalnu Opštinu Tuzi i da je i to jedan od pokazatelja da će se otvorena pitanja rješavati u skladu sa partnerskim odnosima dvije opštine.