Potpredsjednik opštine Bijelo Polje Ernad Suljević, koji je ovlašćeno lice i osnivač NVO,,Demokratski progres”, je danas u ime Komisije za raspodjelu sredstava NVO kao predsjednik takozvane Komisije,, raspisao, potpisao i objavio, Javni konkurs za raspodjelu sredstava NVO.

Suljević se kroz Javni Konkurs pozvao na opštinsku Odluku o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija  („Sl. list CG- Opštinski propisi“, br. 04/17 u kojoj se u članu 28 stav 6 kaže da član Komisije iz reda predstavnika Opštine ne može biti član nevladine organizacije, dok je u ovom slučaju isti predsjednik i član Komisije i ovlašćeno lice i osnivač NVO,,Demokratski progres”.