Premijer Duško Marković ocijenio je krajnjem besmislenom polemiku koja se posljednjih dana vodi u javnosti oko upisa studenata na Visokoj medicinskoj školi u Beranama.

On je, na sjednici premijerkog sata u parlamenta, rekao da neće podsjećati na sadržaj polemike, uz napomenu da ostrašćenost kojom je Vlada, na čelu s premijerom, zasuta od pjedinaca Univerziteta Crne Gore, “prevazilazi sve granice i mjere dobrog ukusa argumentovane rasprave i akademskog rječnika”.

“Iz takve kampanje mogao bi se steći utisak da je Vlada nasrnula na Univerzitet Crne Gore sa, kako je rekao, “željom da zatre svaku klicu autonomije ove obrazovne institucije, kao i da zada smrtni udarac visokom obrazovanju u Crnoj gori”, rekao je premijer.

Marković je podsjetio da je Valda Crne Gore povećala budžet UCG u odnosu na 2016. za oko pola miliona eura.

“Samo za njihove kapitalne investicije obezbijedili smo oko 800.000 eura”, rekao je Marković.

On je, odgovarajući na pitanje poslaničkog kluba DPS-a o upisu studenata na VMŠ u Beranama, rekao da su vrata kabineta predsjednika Vlade uvijek otvorena za Univezitet Crne Gore.

“Vlada je prije tri mjeseca preko svojih pet predstavnika u Upravnom odboru UCG podržala ponovni izbor Radmile Vojvodić za rektorku, jer je to bio predlog koji je stigao sa UCG, i upravo ne želeći da se miješa u kadrovsku autonomiju akademske zajednice”, rekao je Marković.

Stvari se, kako je podsjetio, “dramatično mijenjaju početkom juna”.

“I to gle čuda i zbog čega. Podsjetiću da je vlada na sjednici od 1. juna ove godine razmatrala odluku UO UCG o promjeni sjedišta programa Visoke medicinske školeiz Berana u Podgoricu. Tim povodom, Vlada je imajući u vidu uspješnu 12-ogodišnju tradiciju postojanja ove škole, kao i vodeži računa o obrazovnim i širim potrebama sjevera Crne Gore, donijela odluku da sjedište VMš ostane u Beranama”, rekao je Marković.

On je rekao da od rukovodstva UCg očekuje da razumije i podrži stratešku državnu politiku i doprinese bržem razvoju i napretku sjevera Crne Gore.

“Državna je politika, a ne samo politika ove vlade, da se prije 12 godina donese odluka o otvaranju VMŠ u Beranama. Državna je politika i izgradnja univerzitetskog centra u Beranama. Dakle ova vlada slijedi kontinuitet napora nekoliko prethodnih vlada da se na sjeveru Crne Gore stvore bolji uslovi za život, učenje i studiranje”, rekao je Marković.

Marković je rekao da Vlada, ako se Univerzitet Crne Gore ogluši o njihov zahtjev, “neće insistirati na zakonskoj mogućnosti da kao osnivač na UCG uvede posebne mjere za ostvarivanje javnog interesa”.

Podsjetio je da je državna politika Vlade Crne Gore bila da se prije 12 godina donese odluka o otvaranju VMŠ u Beranama, pozivajući Univerzitet Crne Gore da “razumije i podrži stratešku državnu politiku i doprinese bržem razvoju i napretku sjevera Crne Gore”.

“Ako Upravni odbor UCG ne uvaži Vladinu odluku, studentima koji namjeravaju da upišu prvu godinu na VMŠ poručujem da obave upis tamo gdje im to bude omogućeno, a Vlada će obezbijediti potrebnu finansijsku podršku”, rekao je Marković.