Nastavlja se iseljavanje iz Bijelog Polja, prirodni prireštaj po prvi put u minusu

Nastavlja se iseljavanje iz Bijelog Polja, dok je prirodni prireštaj po prvi put u minusu, pokazuju podaci koje je obradila NVO,,Euromost“.

                 Bijelo Polje

Iz ove organizacije navode, da prema zvaničnom popisu stanovnika iz 1991. godine, najviše stanovnika na sjeveru Crne Gore, je imala opština Bijelo Polje. Za dvije decenije, do 2011, godine, u opštini Bijelo Polje se broj stanovnika  smanjio za 9.217 i tada je prema popisu stanovništva broj stanovnika bio 46.051.

Kada se tiče unutrašnjih migracija, od 2011. do 01.12.2018. godine, prema podacima Monstata, posmatrajući doseljenja i odseljenja, Opština Bijelo Polje je u minusu za još 3.213 stanovnika.

Ovaj broj je i veći, iz razloga što veliki broj bjelopoljaca živi u Podgorici i južnim opštinama, kao i u drugim državama, dok im se boravak vodi u Bijelom Polju, naveli su u Euromost-u.

..Ono što zabrinjava, što se broj iseljavanja iz Bijelog Polja penje i u 2018. godini, u kojoj je ova Opština u minusu za još 524 stanovnika, što se vidi kroz statistiku Monstata doseljenja i odseljenja i ovaj broj je za poslednjih osam godina najveći, što pokazuje da se i pored ulaganja u sjeverni region i u Bijelo Polje, broj iseljavanja gradjana u ovoj opštini povećava, što mora biti alarm za Vladu, državne i lokalne institucije, koje konstantno navode da se u ovoj opštini ulažu milioni eura“.

U 2018. godinu, prema podacima Monstata iz 01.10.2018. godine, se vidi da je prirodni prireštaj u Bijelom Polju, u minusu, za 8 više umrlih od rodjenih.
,,Ovaj podatak je takodje zabrinjavajući, jer se prvi put desilo od 1991. godine, daje u Bijelom Polju više umrlih nego rodjeni, a našta svakako utiče iseljavanje, jer se poslednjih godina se najviše iseljjavaju mladi, koji ne vide Bijelo Polje grad u kojem će nastaviti da žive“

NVO,,Euromost“ je uradila i  anketu 600 gradjana Bijelog Polja,  od 20. oktobra do 10. Novembra 2018. godine.

Na pitanje, da li se iseljjavaju gradjani Bijelog Polja 94,3 posto je odgovorilo, da se iseljavaju, 1, 5 posto da se ne iseljavaju, dok je 4,2 posto odgovorilo da ne zna.

Na pitanje, da li se neko iz njihove porodice iselio iz Bijelog Polja, njih 75,3 posto je odgovorilo da se neko iz njihove porodice iselio, 20,5 posto je odgovorilo da nije, dok je 4,2 posto kazalo, da ne zna.

Na pitanje da su u situaciji da li bi se oni iselili iz Bijelog Polja, 66,3 posto gradjana se izjasnilo da bi se iselili, 21,3 posto se izjasnilo da se nebi iselio, dok njih 12,4 posto je odgovorilo, da nikada nije razmišljao o tome.

Na pitanje, koji je to razlog ako bi se odlučili dase  isele, 33,3 posto se izjasnilo da bi bio razlog nezaposlenost, 63,4 posto je odgovorilo zbog ekonomske situacije, dok je njih 3,3 posto odgovorilo, zbog političke situacije .

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor