Kanjon Cijevne je zaštićeno prirodno dobro od 2017. godine, a Delegacija Evropske unije kroz projekat “Zajednička ekološka akcija za očuvanje rijeke Cijevne i održivi razvoj prekogranične regije” pružila je podršku toj inicijativi.

Područje karakteriše visok stepen biodiverziteta, prisustvo velikog broja endemičnih i reliktnih biljnih vrsta. Na teritoriji spomenika prirode Kanjon Cijevne zabranjeno je branje, sakupljanje, uništavanje, sječa i iskopavanje strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka i gljiva. Ne smiju se hvatati, držati, odnosno ubijati zaštićene divlje vrste životinja… Sve to stoji na papiru, a onda je počela rekonstrukcije puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka, dionica Crna Gora – Albanija, i rijeka je Tuzima ostala je bez korita. Preko je izgrađena saobraćajna traka. Mještani Dinoše i Trgaje mnogo puta su upozorili da su na potezu od Trgaje ka Selištu od rijeke ostale samo bare, odnosno Cijevna u tragovima.

Zbog suženja korita poplave na ovom prostoru su neminovne, strahuje lokalno stanovništvo. Prirodni tok rijeke je promijenjen. Postoji bojazan da će voda odnijeti djelove korita načetog građevinskim radovima.

Uz put se grade ugostiteljski objekti, ovaj dio nema kanalizacionu mrežu niti adekvatan tretman otpadnih voda što će neminovno dovesti do zagađenja vodotoka. Za zaštićena prirodna dobra Vlada, odnosno resorno ministarstvo, je u obavezi da donese Plan posebne namjene što u slučaju kanjona Cijevne nije uradila.

Izvor: dan.co.me