Upoznavanje sa muzejskim eksponatima na novom internet sajtu Narodnog muzeja Crne Gore, počelo je predstavljanjem puške narodnog heroja Save Kovačevića koja se nalazi u zbirci NOB-a u Istorijskom muzeju na Cetinju.

Ovaj važni i interesantni istorijski predmet evidentiran je pod rednim brojem jedan u zbirci NOB-a Istorijskog muzeja, a riječ je o srpskoj konjičkoj pušci, sistem „Štajer” (Steyr), kalibra sedam mm, proizvedenoj 1908. godine.

“Ovaj muzejski predmet unesen je u Istorijski muzej 1973. godine, a pripadao je jugoslovenskom revolucionaru i narodnom heroju Savi Kovačeviću. Sava je ovu pušku koristio u prvim godinama Narodnooslobodilačkog rata, do kraja 1942. godine. Puška je kompletna sa remnikom, dobro očuvana i ispravna”, navode iz NMCG. Podsjećaju da je Sava Kovačević rođen 25. januara 1905. godine u Nudolu, blizu Grahova.

“Zbog siromaštva je bio primoran da napusti školovanje, nakon toga bavi se poljoprivredom i drugim fizičkim poslovima. Rano je počeo sa angažovanjem u KPJ-u (1925) i brzo napredovao u partijskoj strukturi. Početak Drugog svjetskog rata dočekao je kao iskusan i poznat politički radnik i komunista. Bio je jedan od organizatora Trinaestojulskog ustanka u okolini Nikšića, a kada se formirala Peta crnogorska proleterska brigada 1942. postao je njen komandant. Istakao se u borbama tokom Treće i Četvrte neprijateljske ofanzive, a slavu stiče na Sutjesci kada gine u prvim borbenim redovima. Sava Kovačević proglašen je narodnim herojem manje od mjesec dana nakon smrti, 6. jula 1943. godine, a odlikovan je i sovjetskim Ordenom Kutuzova”, navodi se na novoj zvaničnoj internet prezentaciji, koja se nalazi na adresi nmcg.me.

Izvor: Cdm.me