U APRILU

Naplatili 94 miliona poreza, 10% iznad plana

Ukupna bruto naplata poreza u aprilu iznosila je 93.877.808 eura, čime je plan premašen za preko osam miliona eura, odnosno 10 procenata, saopšteno je iz Poreske uprave.

Iz PU je saopšteno da je tokom prva četiri mjeseca 2019. godine prihodovan bruto iznos od 356.997.233 eura – 42 miliona eura (12%) više nego u istom periodu prošle godine, a 25 miliona eura (8%) više od planiranog.

“U strukturi naplate posebno treba izdvojiti porez na dodatu vrijednost, koji u kontinuitetu bilježi trend rasta, te je po ovom osnovu u periodu januar – april prihodovan iznos od 80.059.188 eura, 10 miliona eura više nego prošle godine, a šest miliona eura (8%) iznad plana”, saopšteno je iz PU.

Rast naplate zabilježen je i kod doprinosa na obavezno osiguranje, gdje je ostvarenje iznosilo 154.423.377 eura, 13 miliona eura više nego u 2018. godini, a 10 miliona eura iznad plana.

Naplata poreza na dobit pravnih lica iznosila je 47.271.144 eura – četiri miliona eura (10%) više nego prošle godine, a poreza na dohodak fizičkih lica 49.376.358 eura, što je pet i po miliona eura (12%) više nego u 2018. godini.

“Naplata koncesionih naknada iznosila je 11.637.341 eura, tri miliona eura, donosno čak 30 procenata, više nego prošle godine, a naplata poreza na promet nepokretnosti 6.448.972 eura, million eura više nego 2018. godine”, saopšteno je iz PU.

Izvor: RTCG