“Prema podacima iz Centralnog registra poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika koji se vodi u PU, najveći broj registraciono aktivnih društava sa ograničenom odgovornošću i jednočlanih društava sa ograničenom odgovornošću je u djelatnosti konsultantskih usluga, i to 1,29 hiljada”, rekli su predstavnici PU agenciji Mina-business.

Oni su, odgovarajući na pitanje koliko je preduzeća sa jednim zaposlenim u turističkoj djelatnosti, kazali da u sektoru hotelijerstva i turističkog smještaja posluje 249 preduzeća, dok ih je u ugostiteljstvu 558.

“Imajući u vidu da broj zaposlenih prijavljenih na osiguranje, kao i regularnost prijavljivanja i plaćanja obaveza na zarade zaposlenih predstavljaju važan indikator koji PU prati, napominjemo da se u postupcima inspekcijskog nadzora posebno provjerava ovaj aspekt poslovanja poreskih obveznika”, kazali su iz PU.

Iz PU su dodali da treba imati u vidu i da jedan broj preduzeća sezonski zapošljava radnu snagu ili je zapošljava preko agencija za ustupanje zaposlenih ili podizvođača, što je posebno uočljivo u građevinskoj industriji.

Izvor:RTCG