U ovom trenutku na Zapadnom Balkanu 60 odsto žena nije na tržištu rada i svake godine ekonomije iz regiona zbog rodnih razlika na tržištu rada u prosjeku gube 18 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), kazala je generalna sekretarka Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu.

Ona je na panelu UNDP-og foruma Istanbulski razvojni dijalozi 2019, koji je održan u Istanbulu, kazala da se zato mora uložiti u obrazovanje, vještine, osposobljavanje i zdravstvenu zaštitu, jer to ono što unapjeđuje ljudski capital.

„Prijeko potrebna održiva transfomacija regiona u ekonomiju zasnovanu na znanju sa jednakim mogućnostima za sve građane je opsežan program I njim se povezuju politike inovacija, istraživanja i razvoja, obrazovanja, zapošljavanja i socijalne uključenosti pa se stoga ne možemo više fokusirati na strategiju ekonomskog rasta, a da pri tome ne vodimo računa o razvoju ljudskog kapitala,“ rekla je Bregu.

Bregu je rekla da socijalne dimenzije Regionalnog ekonomskog prostora i ekonomske politike trebaju obezbjediti uključenost, jednakost i socijalno pravednu tranziciju, i pri tome biti usklađene sa stubom socijalnih prava Evropske unije (EU).

Dodala je da u ovom trenutku na Zapadnom Balkanu 60% žena nije na tržištu rada i svake godine ekonomije iz regiona zbog rodnih razlika na tržištu rada u prosjeku gube 18% bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je više od ukupnog BDP-a Srbije.

,,Stoga je neophodno poboljšati projekte socijalnih ulaganja kroz ulaganje u obrazovanje, vještine, osposobljavanje i zdravstvenu zaštitu, jer to ono što unapjeđuje ljudski kapital, a osposobljena, obrazovana i zdrava radna snaga od presudne je važnosti za konkurentnost svake ekonomije“, smatra Bregu.

Na panelu „Globalno finansiranje za održivi razvoj: Iskoraci“ govorilo se o finansijskim sredstvima za pitanja održivog razvoja u širem kontekstu globalizacije. Takođe je bilo riječi i o osnovama globalnog finansijskog sistema koji je u većoj mjeri usmjeren na ljude i boljem upravljanju finansijskim rizicima za održiv razvoj.

izvor: rtcg.me