Sjever Crne Gore je za poslednje dvije ipo decenije manji za 50 hiljada stanovnika,što govori koliko je stanje alarmantno u ovom regionu.

Prema popisu iz 1991 godine Sjeverni region je brojao 218.592 stanovnika,taj broj se do 2003 godine smanjio za 23.713 stanovnika, gdje je te godine prema popisu Sjeverni region imao 194.879 stanovnika.

Taj trend iseljavanja stanovništva se nastavlja i do 2011 godine, kada se broj stanovnika umanjio za 17.042 gdje je prema popisu stanovnika iz te godine Sjeverni region imao 177.837. Kada se gleda prema popisu iz 1991 i 2011 godine za dvije decenije je preko 40 hiljada stanovnika manje u opštinama na Sjeveru Crne Gore ili tačnije 40.755 stanovnika.

Na osnovu podataka doseljavanja i iseljavanja, kada se tiče Sjevernog regiona poslednjih pet godina do 2016 godine u Sjeverni region je smanjen broj stanovnika za dodatnih deset hiljada i naše su procjene da trenutno na Sjeveru Crne Gore živi 167.000 stanovnika ili za 50 hiljada manje u odnosu na 1991 godinu kada su počela ratna dešavanja.

Prema podacima popisa iz 1991 godine, najviše stanovnika na Sjeveru je imala opština Bijelo Polje sa 55.268, zatim opština Pljevalja sa 39.593 i na trećem mjestu opština Berana sa 38.953 stanovnika.

Za dvije decenije do 2011 godine, u opštini Bijelo Polje se smanjio broj stanovnika za 9.217 u opštini Pljevlja za 8.807 i u opštini Berana za 4.983 stanovnika.

Kada se tiče unutrašnje migracije od 2011 godine do 2017 godine, prema podacima Monstata razlika izmedju doseljenja i odseljenja pokazuje,da je Sjeverni region poslednjih 6 godina u minusu za još 7.631 stanovnik.

U Opštini Bijelo Polje je manje  2.139 stanovnika,opštini Berana za 1.444 stanovnika i opštini Pljevlja za 993 stanovnika.

Koliko je Sjeverni region osiromašio i zašto se napušta, govore i podaci o nezaposlenosti u ovom regionu, gdje se trenutno 20.876 grajana nalazi na zavodima za zapošljavanje,od materijalnog obezbedjenja živi 11.411 gradjana, dok je korisnica nakandi za majke sa troje i više djece 8.914.

sjevercg