Na Rujištu se nekontrolisano mimo propisa odlaže otpad od strane Komunalnog preduzeća opštine Berana, zbog čega smo zabrinuti da ne dodje do zagadjenja naših izvora,obzirom da je vazduh već zagadjen, kazao je za portal sjevercg Milonja Bubanje – predsjednik Odbora građana sela Bubanja,Štitara,Prijeloga,Brzave.

Sama činjenica da je odlagalište samo ogradjeno žicom  i drvenim koljem, što pokazuju i fotografije koje prosledjujemo medijima govori koliko se pažnje posvećuje zaštiti životne sredine na ovom području  i ako je opština Berane bila u obavezi odredbama člana 78 koji propisuje  da  lokacija treba da bude ograđena, da ima postavljenu vagu, čuvarsku i službu za evidentiranje količina otpada, te da ispuni druge uslove kako privremeno skladištenje da ne bi doprinjelo dodatnom zagađenju životne sredine. Želimo podsjetiti da je opština Berana 2014 godine podnijela zahtjev  Ministarstvu finansija povodom ovog privremenog odlagališta, koje je Ministarstvo finansija dostavilo Vladi Crne Gore na odlučivanje gdje je trebalo da da svoje mišljenje, mi još nijesmo upoznati šta je Vlada tada odlučila, tek nakon te odluke Skupština opštine Berana je mogla donijeti odluku o odredjivanju konkretne lokacije u mjestu Rujište za privremeno skladištenje komunalnog otpada,kazao je Bubanja.

Nakon donošenja ove odluke, Opština Berane je trebala da izvrši izmjene i dopune Plana privremenih objekata, te shodno Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata izda odborenje za infrastrukturno opremanja lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada. Nadležni organ lokalne uprave u Opštini Berane trebala je  da prije izdavnja odoborenja za izvođenje radova, da definiše da li je potrebno da se radi eleborat procjene uticaja na životnu sredinu. Dao od ove čitave procedure nije ništa uradjeno govori i rješenje koje nam je dostavljeno od strane  sekretarijata  za životnu sredinu u kojemu se navodi da nije potrebno vršiti procjenu uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, što je suprotno svim zakonima. Takodje napomenjujem da su se predstavnici odobora gradjana  obratili i delagciji EU u Podgorici, koji su nas primili i kazali, da je i Vlada a i lokalne samouprave obavezni da se pridržavaju zaštiti životne sredine,dodao je Bubanja u svome saopštenju koje je uz gotografije dostavljeno našem portalu.

On je pozvao Vladu Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma da odgovore, da li su dali shodno zakonu saglasnost opštini Berana za odlaganje otapada na Rujištu?

Saša Radunović  izvršni direktor NVO Spona  iz Berana je ranije za portal espona povodom privremenog odlagališta na Rujištu  izjavio,da je ponovno aktiviranje privremenog odlagališta komunalnog otpada u Rujištu, sada i definitivno, pokazuje da beranska lokalna uprava, uprkos svim „zakletvama“, ne zna i ne umije da riješi pomenuti problem, već nastavlja da luta od lokacije do lokacije u pokušaju da pronađe mjesto gdje bi mogla da bar privremeno odlaže sakupljeni otpad.

On je dodao da to proizilazi iz dosadašnjeg rada lokalne uprave, njenog rada i zvaničnih dokumenata Opštine Berane koja je, nakon prošlogodišnjeg prekida odvoženja otpada u Rujište prišla izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za period 2016 – 2020. godine

Podsjetio je, da je tokom čitave prošle godine, uslijed grešaka u odabiru lokacije za privremeno odlagalište od strane Opštine Berane i odbornika vladajuće koalicije i njihove isto takve Odluke, slabo urađenog puta prema Rujištima i neispunjenog datog obećanja i potpisanog Ugovora sa mještanima, te njihove zabrane odlaganja otpada u Rujištu, radnici Komunalnog preduzeća su bili prisiljeni da nelegalno odlažu na više lokacija na prostoru beranske opštine, ali i da, povremeno i privremeno, odvoze otpad na odlagališta u susjednim opštinama.

Kad se tome doda i podatak da je prošle godine održan i sastanak predstavnika Opštine sa MZ Polica sa samo jednom tačkom dnevnog reda, Zahtjevom lokalne uprave da joj mještani omoguće formiranje Privremenog odlagališta u toj MZ, što su Poličani odbili, a potom novo aktiviranja Rujišta, vidi se koliko aktuelna vlast razumije pomenuti problem i  koliko ozbiljno prilazi njegovom rješavanju,kazao je Saša Radunović u svom autorskom tekstu za portal espona.

sjevercg