Danas se portalu sjevercg obratila Mernisa Mustajbašić, koja je takodje jedna od kandidata NVO za člana Komisije za raspodjelu sredstava programima NVO, koja je predložena u Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, ali u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/ Romkinja i Egipcana/Egipcanki.

Foto:Radio Bijelo Polje-Mernisa Mustajbašić

Mustajbašić je pozvala Tužilaštvo da provjeri rad Komisije, odnosno da li su „podrške“ drugim kandidatima baš sve u skladu sa propisima, a posebno u dijelu spovedenih aktivnosti u poslednje tri godine, kao i reference kandidovanih osoba.

Prenosimo njeno saopštenje u cjelosti:

Koristim javni prostor da upoznam zainteresovanu javnost, a posebno apelujem na Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava i Agenciju za sprječavanje korupcije, jer smatram da sam nepravedno uskraćena od strane Komisije za podršku 16 NVO koje su blagovremeno dostavile potrebnu dokumentaciju po Javnom pozivu. Naime, dobila sam podršku od 27 NVO, ali Komisija ministarstva mi je prihvatila samo 11 podrški, a ostalih 16 je odbijeno uz obrazloženje da, između ostalog, NVO u svom statutu nemaju za ciljeve podršku Romima i Egipćanima kao manjinskim narodima u Crnoj Gori, što nije tačno. U statutima NVO čije su podrške odbijene stoji da je jedan od ciljeva doprinos poboljšanju prava manjina u Crnoj Gori i doprinos u promovisanju i zaštiti prava pripadnika marginalizovanih grupa.

U Zakonu o manjinskim pravima i slobodama je jasno definisano ko su manjinski narodi i ko su manjinske nacionalne zajednice. U predmetnom Javnom pozivu je takođe navedeno: ,, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti Zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki…”

Razumijem da je akcenat na Rome i Egipćane, i to je u redu. Ali, postavljam pitanje koje traži precizan odgovor: Da li se ove nevladine organizacije svojim ciljevima djelovanja definisanim statutom, uklapaju u ovaj Javni poziv ili ne? Naime, smatram da u statutu može i kao poseban cilj biti navedeno zaštita i ostvarivanje prava Roma i Egipćana, ali insistiranje da samo te organizacije, sa tako preciznim definisanjem mogu učestvovati u Javnom pozivu, je s jedne strane diskriminacija RE populacije, a s druge strane uskraćivanje prava drugim NVO koje se bave pitanjima zaštite ljudskih i manjinskih prava da se bave pitanjem prava RE populacije.

Takođe pitam i tražim odgovor, da li su članovi Komisije bili toliko temeljni pri pregledanju dokumentacije drugih nevladinih organizacija koje su podržale ostale kandidate. Vrijedno je saznanje da je toliko NVO imalo i sprovelo projekte i programe u ovoj oblasti. Lijepo je to čuti, ali ljudski je posumnjati. Otkud onda tolika diskriminacija prema pripadnicima ovog naroda. Koristim priliku i da istaknem lični aktivizam-volonterizam u ovoj oblasti u poslednje tri godine, kazala je na kraju saopštenja Mernisa Mustajbašić.