NVO,,Euromost” je danas u Osnovnoj školi Vladislav SL.Ribnikar u Rasovo, nastavila sa realizaciom projekta,,Mladi za mlade protiv narkomanije”.

Kroz ovu aktivnost mladi članovi kluba Euromost, su uz podršku svoje mentorke psihološkinje Nataše Vuković, održali predavanje u ovoj školi na temu,,Prevencija narkomanije kod mladih”.

Ovim projektom cilj nam je, da kroz interaktivnu komunikaciju mladih školskog uzrasta, predavača, koji su iskusni i stručno osposobljeni da mogu govoriti o ovoj problematici , kao   i  kroz sportska druženja, sprovedemo pozitivnu kampanju  sa ciljem   usvajanja znanja o štetnim uticajima  droga i  ostalih psihoaktivnih supstanci na  tjelesno, duševno  i socijalno zdravlje, kazao je Vahidin Kasumović koordinator na projektu.

Jedna od učesnica na projektu Anida Durović, učenica drugog razreda srednje škole je kazala, da će kroz ovakve radionica mladi starijeg uzrasta osnažiti i  osposobiti što više mladih osoba, da uvijek i u svakoj siuaciji budu sposobni da kažu ne drogama.

Da smo na pravom putu govori i to što smo pridobili pažnju svih učesnika na današnjem predavanju.

Kroz ove radionice kroz koje prolazimo zajedno sa našom mentorkom psihološkinjom Natašom Vuković i sami smo spremni da sjutra na svakom mjestu govorimo o prevenciji narkomanije kod mladih, kroz razne aktivnosti koje su usmjerene ka rješevanju problema narkomanije kod mladih i upravo smo danas pokazali koliko je bitna ta prevencija narkomanije kod mladih.

Durovićka je kazala da je raduje, što je ona dio ovog projekta i dio griupe mladih, koji prolaze sve radionice koje su planirane projektom.

Na današnjem predavanju je prisustvovao i ruukovodioc opštinske kancelarije za borbu protiv narkomanije Dragoslav Šebek koji je kazao, da su danas mladi pokazali visok nivo usvojenog znanja, vještina i odgovornosti i dodao.

,,Pomenuta obuka može im  poslužiti ne samo u odrżavanju ovakvih tribina i radionica  već i u svakodnevnoj komunikaciji sa vršnjacima, a posebno da bolje razumiju i pomognu onima koji se teže uklapaju u grupu sa društveno prihvatljivim ponašanjem. Ovakav vid edukacije se primjenjuje u svim zemljama sa razvijenom prevenciom belesti zavisnosti, pri čemu kombinacija vršnjačkih edukatora sa profesionslcima daje najbolje rezultate”.

Sredstva za ovaj projekat su odobrena od strane Ministarstva zdravlja, a kroz konkurs koji je ovo ministarstvo raspisalo za programe usmjerene na prevenciju zloupotrebe droga.