Grupa mladih svakog utorka okuplja se u lokalu ,,Đemeli“ oko koncepta ,,Reci it loud“. Iz Crne Gore, Libije, Rumunije,Italije, Kube, SAD, Rusije, Argentine…spremni su da zajedno i bez interesno grade međusobno razumijevanje,slobodni da sve kažu glasno.

Da bi se ljudi razumjeli nije ne-ophodno da govore isti jezik,dolaze sa bliskihprostora i ima-ju sličnu prošlost. Još jedan prilog ovoj tvrdnji daje grupa mladih, koji se svakog utorka okupljaju u lokalu,,Đemeli“oko koncepta ,,Reci it loud“. Iz Crne Gore, Libije, Rumunije, Italije,Kube, SAD, Rusije, Argentine,spremni su da zajedno i bez inte-resno grade međusobno razu-mijevanje, slobodni da sve kažu glasno. Možda i nije mnogo, a možda je sve.

Jedva čekam svaki utorak da vidim svoje prijatelje. Zapravo,mogu reći da mi utorak stalno nedostaje – riječi su Abdela Ma-leka iz Libije, koji je redovni po-sjetilac okupljanja ,,Reci it loud“.On je već šest mjeseci u Crnoj Gori, gdje pohađa pilotsku aka-demiju. Priča da je u početku bilo straha da se neće najbolje snaći zbog jezičke barijere i daje zato nastojao da pronađe neko internacionalno okupljalište,mjesto za druženje, klub.

Tako sam saznao za ,,Reci it loud“. Ljudi su ovdje prijatni, otvoreni, neposredni. Puno su mi pomogli da se adaptiram.Ovo je najbolje mjesto za mene da sretnem lokalce, ali i strance,da upoznam nove prijatelje –kažeAbdel.On ističe da je ovo jedinstven, interesantan projekat, koji po-drazumijeva prožimanje razli-čitih kultura i živ kontakt ljudi iz prostorno i kulturološki udalje-nihzamalja.Kad god upoznam nekoga koje, poput mene, stranac u vašem gradu i nije čuo za ovo mjesto i ovu priču, pozovem ga da dođe.Nakon posjete svi su oduševlje-ni –kaže Abdel.On objašnjava da je ovaj vid ko-munikacije neopterećen stereo-tipima. Na sopstveno iznenađe-nje,kako navodi,primijetio je da postoji velika sličnost između kultura Libije i CrneGore.

Iz dana u dan to se potvrđuje. I kod nas, kao i ovdje, postoje jake socijalne veze, slične navike i obrasci ponašanja. Otkad je ne-stao strah od jezičke barijere,ovdje se osjećam kao kod kuće priča ovaj budući pilot.Jedna od začetnika ovog oblika druženja Milena Čavić objaš-njava da je u osnovi koncepta učenje jezika kroz neposrednu,živu komunikaciju sa ljudima koji dolaze sa različitih govor-nih područja. Ona navodi da su osnivači Silvija i Mikele iz Itali- je,koji su u,,Đemeliju“utorkom najprije organizovali tzv. ,,tal-king tables“.

Studentkinja stranih jezika Bernisa Mekić koja govori Engleski,Francuski i Njemačaki jezik ističe da je sjajno da postoji ovakvo druženje, jer samim tim sto se jezici najviše savladaju komnukacijom Reci it loud event je pravi za to, Ona eci it loud posjećuje od početka i tako je upoznala ljude sirom svijeta i upoznala se sa kulturom i samim ti usavršila jezike koje zna.

Osim italijanskog učili smo en-gleski, španski, njemački, ruski, francuski… I svake nedjelje smo imali drugačiji koncept. Jedne smo čitali poeziju, druge razgo- varali na temu filma ili popular- ne muzike i sl. Takođe, jednom mjesečno okupljali smo se ovdje i pjevali, iz čega su se kasnije ra- zvile karaoke–kaže Milena. Nakon što su Italijani otišli, u septembru prošlegodine,ostala je želja da bude nastavljena ova neobična koncepcija žive ko-munikacije i druženja. Uz po- dršku ATP Zid, Francuskog kulturnog centra i drugih orga- nizacija koje su podržale proje- kat, nastavljena su okupljanja utorkom, sada pod kormilom Ive,studentkinje francuskogj e- zika, i Snežane Nikčević. Milena priča da su podršku dali i brojni profesori i lingvisti.Iz Francuskog kulturnog cen- tra dvije profesorice okupljeni- ma su približile engleski, fran- cuski i italijanski. Liselot iz Kolumbije podučavala nas je španski, a Klemon iz Francuske svoj jezik–objašnjava Čavić.

Crnogorci su gostoljubivi, a Crna Gora nestvarno lijepa Ljudi su ovdje divni, voljni da pomognu, gostoljubivost je riječ koja ih najbolje opisuje. Imao sam priliku da planinarim sa ljudima koji se ovdje okupljaju, da zajedno šetamo i posje- ćujemo razna mjesta. Takođe, leteći sam ,,posjetio“ većinu gradova u Crnoj Gori – Nikšić, Cetinje, Risan, Bijelo Polje… To je zaista predivno iskustvo. Kada ga posmatraš iz visine, pro- stor je nevjerovatan, nestvaran – riječi su kojima Crnu Goru opisuje Abdel Malek.

Izvor:Pobjeda