Mještani Bara Kraljskih podsjetili da crnogorske rijeke još nijesu odbranjene od gradnje malih HE i čude se nezainteresovanosti državnog aparata

Obavijestićemo i Evropsku uniju o ćutanju na naše probleme. Tražimo bezuslovne raskide svih koncesionih ugovora za izgradnju malih hidroelektrana, ističe se u saopštenju mještana

Iako se u javnosti i dijelu medija pokušava predstaviti da su crnogorske rijeke odbranjene od izgradnje mini hidroelektrana, taj problem još nije riješen. Nakon formiranja nove Vlade, održali smo jedan sastanak sa predstavnicima Ministarstva kapitalnih investicija i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ali nikakvog odgovora još nema, istakli su mještani Bara Kraljskih.

Oni su se juče okupili u Barama Kraljskim na mjestu gdje su započeti radovi, kako bi uputili još jedan protest i podsjetili da se njihov problem ne rješava. U saopštenju kojeg potpisuje Milovan Labović, predsjednik MZ, podsjeća se da je od sastanka sa nadležnim ministarstvima proteklo mjesec i po i da nikakvog odgovora nema.

– Od održanog sastanka je prošlo mjesec i po dana, ali odgovora još nema. Naknadno smo tražili od navedenih ministarstava da nam odgovore šta je uradila komisija koja je formirana za preispitivanje koncesionih ugovora i dokle je stigla sa tim postupcima kada je u pitanju izgradnja malih HE na Ljubaštici, Crnji, Crnom potoku, Čestogazu, Vranještici, ali na ovo pitanje još uvijek nemamo odgovor. Odgovora nema ni iz Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu na osnovu krivične prijave iz septembra prošle godine, pri čemu su vještaci na terenu bili u decembru prošle godine.

U saopštenju se ističe da posebno zabrinjava inertnost i nezainteresovanost državnog aparata da odbrani imovinu i resurse svoje države i građana od kojih prima platu, zbog ćega će obavijestiti EU o ćutanju na osnovu njihovih dopisa.

– Podsjećamo nadležne državne organe, ali i javnost, da mještani neće pristati na bilo kakav kompromis kada je u pitanju opstanak rijeka i izvora, a samim tim i opstanak naših porodica. Nećemo dozvoliti da u ovom podkomovskom selu, ostanu suva rječna korita u dužini od 10 km. Tražimo bezuslovni raskid svih koncesionih ugovora za izgradnju malih hidroelektrana na rijekama Crnja, Ljubaštica, Crni potok, Vranještica. Da se devastirani prostor rijeke Čestogaz dovede u prethodno stanje, kao i da se procesuiraju svi koji su doveli do lažnog prikazivanja situacije na terenu – poručuje se u saopštenju MZ Bare Kraljske.

Izvor: Pobjeda.me