EKONOMIJA

Ministarstvo turizma kreće u vanredne kontrole smještaja

 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma MORiT će u narednim danima pokrenuti vanredne kontrole svih objekata kolektivnog smještaja za koje se utvrdi da postoji sumnja u bilo koji oblik nelegalnog poslovanja, zaključeno je na sjednici Komisije za suzbijanje sive ekonomije.

Ministarstvo poziva vlasnike, operatere i uprave objekata kolektivnog smještaja da odmah izvrše registraciju svih zaposlenih i usklade svoje poslovanje sa propisima kako bi izbjegli zakonom propisane kazne.

Državni sekretar za turizam u MORiT-u Damir Davidović istakao je da je od svih privrednih društava koja su registrovana za pružanje usluga kolektivnog i sličnog smještaja u 2017.godini, za 174 objekta Poreskoj upravi prijavljen samo jedan zaposleni.

Kako bi se obračunala sa nelegalnim poslovanjem, Vlada je formirala Komisiju za suzbijanje sive ekonomije kojom predsjedava potpredsjednik Vlade Milutin Simović, a akcenat je juče bio na zapošljavanju u turizmu.

Suzbijanje svih pojavnih oblika sive ekonomije u turizmu, kada su u pitanju kolektivni ili privatni smještaj, agencijsko poslovanje, pružanje drugih usluga u ovom sektoru biće kontinuiran prioritet MORiT-a nezavisno od turističke sezone.

“Na osnovu prikupljenih podataka i analiza u periodu predsezone biće pokrenute i druge edukativne, informativne ali i represivne aktivnosti u saradnji sa drugim nadležnim organima dok će se napori na stvaranju jednakih uslova na tržištu nastaviti da hudu sastavni dio politike turizma”, poručuju iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Izvor: CDM