Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je izradilo izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim zahtjevima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori u dijelu bezbjednosno – tehničkih zahtjeva i uslova za vozila tj., definisanja minimalne granične vrijednosti u pogledu izduvne emisije i nivoa buke za nova i upotrebljivana motorna vozila.

Prilikom uvoza motornog vozila kategorije M (putnička vozila) i N (teretna vozila) od 15. oktobra 2018. upotrebljavano motorno vozilo mora biti opremljeno motorom minimalnog standarda EURO 4, a novo motorno vozilo minimalnog standarda EURO 6.

Navedene izmjene Ministarstvo saobraćaja i pomorstva najavilo je u maju 2018. u okviru Konferencije „Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika u funkciji razvoja Crne Gore u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“ koja je održana u periodu 14.-15. maja 2018.u Budvi, kada je naglašeno da unaprijeđeni standard podrazumijeva i bolje bezbjednosno-tehničke karakteristike vozila koje samo vozilo čini sigurnijim na putevima, kao i činjenica da je Crna Gora u obavezi da prati i transponuje važeće propise iz ove oblasti homologacije kada su u pitanju ekološki standardi za vozila.

“Takođe, napominjemo da će u narednom periodu Ministrastvo saobraćaja i pomorstva uraditi Studiju starosne strukture vozila po kategorijam i tipovima, koja će dati osnovne indikatore i mjere za podmlađivanje voznog parka i ujedno povećanje stepena bezbjednosti saobraćaja”, navode iz resornog Ministarstva.