Ministarstvo rada i socijalnog staranja saopštilo je da su povodom praznika Dana nezavisnosti u Crnoj Gori neradni dani ponedjeljak 22. maj i utorak 23. maj.

“Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07), Dan nezavisnosti se praznuje 21. i 22. maja. Kako je praznik nedjelja, neradna su dva naredna dana: ponedeljak 22. maj i utorak  23. maj”, piše u saopštenju.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.