Ministar Nurković u nedjelju na bjelopoljskoj biciklijadi

Ministar Osman Nurković će u nedelju predvoditi biciklijadu u Bijlom Polju. Ovoj projekat u organizaciji NVO,,Euromost” pod nazivom ,,Sa biciklom za životnu sredinu”, na Medjunarodni dan bez automobile je podržalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u okviru javnog konkursa za finansiranje projekata Nevladinih organizacija u oblasti saobraćaja sa akcentom na zaštitu životne sredine.

Ministr Nurković će zajedno sa 40. biciklista iz kluba mladih Euromost, i ostalih učesnika biciklijade voziti od Kiselih voda do centra grada, u dužini od 3. Kilometra.

Na Trgu će se okupljenim građanima i učesnicima biciklijade obratiti predsjednik NVO,,Euromost” Almer Mekić i Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković.

Predstavnici NVO ,,Euromost” će objaviti dobitnike tri bicikla, nakon čega se dogadjaj nastavlja kultruno umjetničkim programom.

Ministar Nurković u nedjelju na bjelopoljskoj biciklijadi