Četiri miliona djece izbeglica ne ide u školu, što je porast od pola miliona za godinu dana, navodi se u danas objavljenom izveštaju UNHCR-a. Izveštaj pokazuje da upis djece izbeglica ne uspijeva da održi korak sa sve većim brojem izbeglica, uprkos naporima vlada, UNHCR-a i njegovih partnera, navodi se u saopštenju.

Djeca izbjeglica zapostavljena – pixabay
Krajem 2017. godine u svijetu je bilo više od 25,4 miliona izbeglica, od toga 19,9 miliona pod mandatom UNHCR-a. Više od polovine – 52 odsto – činila su djeca, medju kojima je bilo 7,4 miliona djece školskog uzrasta.

“Obrazovanje je način da se pomogne toj djeci da zacijele rane, ali je takodje i od ključnog značaja za izgradnju njihovih domovina”, rekao je Visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi i dodao da će bez obrazovanja, biti napravljena bespovratna šteta budućnosti te djece i njihovih zajednica.

Tek 61 odsto djece izbeglica pohadja osnovnu školu, u poredjenju sa 92 odsto djece širom svijeta.

Ovaj jaz se produbljuje kako djeca rastu. Skoro dvije trećine djece izbeglica koja idu u osnovnu školu ne upiše srednju školu. Opšte uzevši, 23 odsto djece izbeglica pohadja srednju školu, u poredjenju sa 84 odsto djece širom svijeta” navodi se u izveštaju.

Globalno posmatrano, stopa upisa u visokoškolske ustanove je 37 odsto, u odnosu na samo jedan odsto izbeglica koji ima tu šansu. Ovaj podatak se ne mijenja u posljednje tri godine.

Izveštaj ističe napredak koji su ostvarile zemlje koji su se obavezale da poštuju Deklaraciju iz Nju Jorka za izbeglice i migrante i da upišu dodatnih 500.000 djece izbeglica koja ranije nijesu pohadjala školu tokom 2017. godine. U isto vrijeme, u izveštaju se apeluje da se više učini da bi se obezbijedilo da sve izbeglice dobiju kvalitetno obrazovanje koje zaslužuju.

Izveštaj poziva zemlje prijema da uključe djecu izbeglica u nacionalne obrazovne sisteme, uz odgovarajuće nastavne planove tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja. Cilj je da se omogući postojanje priznatih kvalifikacija koje bi toj djeci poslužile kao odskočna daska za upis na fakultete ili visoke škole.