Pet proizvođača hrane iz Crne Gore može da prodaje svoju robu na tržištu EU. Sertifikate su  dobile dvije klaonice i tri mjesne industrije. Na listi izvoznika u EU naći će se proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda.

Proizvođači čiji su objekti ovom odlukom Evropske komisije stavljeni na listu odobrenih objekata za izvoz na EU tržište koje broji 500 miliona potrošača su dvije klaonice – “Mesopromet” i “Goranović”, tri mjesne industrije – “Goranović”, “Mesopromet” i “Gradina kompani” i dvije farme za proizvodnju jaja – “Rebra komerc” i “Alkoset”.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede kazao je da je odluka EK rezultat dugogodišnjeg vrijednog i posvećenog rada koji se odvijao na više kolosjeka. Simović je naveo aktivnosti nadležnih institucija u pravcu izgradnje integrisanog sistema bezbjednosti hrane u svim fazama proizvodnje – „od njive do trpeze“.

Predstavnicima kompanija koje su dobile EU izvozni broj i koji su prisustvovali press-konferenciji u Luci Bar, Simović je čestitao na tom uspjehu, posebno na preduzetničkom pregnuću, istrajnosti i dosljednosti koje su pokazali u dostizanju konkurentnosti i zahtjevnih standarda.

Takođe, čestitao je i stručnim službama u Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za bezbjednost hrane, nadležnim laboratorijama i nadležnim inspekcijskim i drugim službama, jer ova odluka Evropske komisije, kako je rekao, predstavlja verifikaciju njihovog odgovornog rada.

Ministar je izrazio uvjerenje da će ovaj zajednički iskorak predstavljati dodatni podstrek brojnim proizvođačima, koji već uveliko rade na dostizanju standarda i podizanju konkurentnosti, u čemu će, kao i do sada, imati punu podršku Vlade i Ministarstva.