Medojević: Očekujemo od novih čelnika tužilaštva da procesuiraju Krivokapića i Spajića

On dodaje da nema dileme da se ovdje radi o teškim zloupotrebama službenog položaja i državnih funkcija, grubim kršenjima zakona, sa jasnim motivom sticanja protivpravne materijalne koristi na štetu imovine države Crne Gore.

Nema nikakve dileme da je emisija državnih obveznica u decembru 2020 sprovedena nezakonito i da postoji osnovana sumnja da su Krivi i Mickej počinili više teških krivičnih djela na štetu imovine i interesa države Crne Gore, poručio je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević.

Keko je istakao, imajući u vidu da se radi o čitavom nizu međusobno povezanih i koordiniranih aktivnosti i odluka, koje su se odvijale u dužem vremenskom intervalu, jasno se uočava predumišljaj i organizovano djelovanje više međusobno povezanih lica, sa jasnim motivom – sticanje protivpravne dobiti na štetu imovine države Crne Gore.

– Najznačajniji element bića ovih krivičnih djela je činjenica da Vlada nije donijela nikakvu odluku o zaduživanju države putem obveznica, pa samim tim te obveznice u formalno-pravnom smislu i ne postoje kao obligacija države Crne Gore.  Milojko Spajić je postao ministar tek 4. decembra 2020, a poslove sa investicionim bankama i advokatskim kancelarijama je dogovarao mnogo ranije nego što je postao ministar. Dakle kao neovlašćeno lice. Ugovaranje poslova konsaltinga i savjetovanja oko zaduženja i emisija obveznica je definisano Zakonom o javnim nabavkama, kojim je Ministarstvo finansija definisano kao obveznik zakona – objašnjava Medojević.

Prema njegovim riječima, to znači da se svaka javna nabavka u oblasti konsaltinga i savjetovanja mora sprovoditi u javnim i konkurentskim procedurama.

– Spajić je dao posao investicionim bankama, direktnom pogodbom i to preko svojih licnih poznanika, od koga su banke i advokatske kancelarije i nepoznati subjekti, zaradili proviziju od preko pet miliona eura Svaka ozbiljna istraga veoma brzo došla do dokaza o komunikacijama članova ove organizovane grupe u vremenu od 23.11. 2109. do 09.12.2020 godine jer su bile intenzivne i za njih postoje i svjedoci iz Ministarstva finansija i Centralne Banke. Državna revizorska institucija u izvještaju o reviziji završnog računa budzeta za 2020 godinu je utvrdila da je država Crna Gora za ovu, tajnu ali organizovanu transkaciju, platila bankama, advoktima, ali i nepoznatim subjektima iznos od 5.098.864,31 eura – naglašava on.

Medojević je upitao koliko je novca od ove sume dobio Milojko Spajić, za dodjeljivanje ovog posla unaprijed izabranim firmama i bankama, bez tendera i javnog oglašavanja, na šta je bio obavezan Zakonom o javnim nabavkama?

– Da je građanin Milojko Spajić već sklopio dilove sa investicionim bankama oko ovog posla, jasno se vidi iz dopisa koji Ministarstvo finansija šalje 31.11.2020 Komisiji za hartije od vrijednosti kojima se Komisija obavještava o namjeri Vlade da se zaduži od 500-700 miliona eura. U tom trenutku ne postoji odluka Vlade o zaduženju i emisiji obveznica. Ne postoji ni odluka Vlade o izboru savjetnika, advokata niti odluka o prihvatanju ugovora sa tim subjektima. Ništa. Dopis potpisuje aktuelni Ministar Finansija u Vladi Duška Markovića, Darko Radulović – naglašava on.

Treba li, kako ističem, jasniji dokaz da su Krivi i Mickej od samog početka u tijesnoj saradnji sa DPS-om i da su nam djelovi Crkve podmetnuli DPS kukavičja jaja.

– Ministar Radunović u svom dopisu od 30.11.2020 već “zna” da će se transkacija realizovati preko Bank of Amerika, City group, Erste bank, Societe Generale.  Ministar Radunović u svom dopisu nigdje ne pominje Odluku Vlade o zaduženju.  Emisija obveznica će se realizovati “pod uslovima i na način predviđen UGOVORIMA koje će država zaključiti sa navedenima bankama…” Da se radi o dobro organizovanoj zavjeri, na štetu imovine i interesa države Crne Gore u cilju sticanja protivpravne koristi, najbolje govori i podatak da je ovaj dopis datiran na 30.11.2020 godine, ali da je u Komisiji za hartije od vrijednosti “stigao” tek 07.12.2020 godine – navodi on.

Država Crna Gora se, kako ističe Medojević, zadužila 750 miliona eura transakcijom na Londonskoj berzi 09.12.2020, a da u tom trenutku nije postajala ni jedna odluka Skupštine ili Vlade o tome?!

– Ova zavjerenička grupa čiji su vodeći članovi Krivokapić i Spajić je iskoristila period tranzicije vlasti i u periodu od 23.11. do 14.12. realizovala zaduženje države Crne Gore za 750 miliona eura bez odluka Skupštine i Vlade. Tajno i organizovano, po sosptvenom priznanju.  Ustavom Crne Gore je propisano da Skupština raspisuje javne zajmove i odlučuje o zaduživanju Crne Gore (član 82 stav 1 tačka 18). Skupština odlučuje o zaduživanju usvajanjem posebne Odluke o zaduživanju. Vlada Crne Gore priprema Predlog Odluke o zaduživanju i dostavlja Skupštini na izjašnjavanje – napominje on.

Ova zavjerenička grupa je, kako naglašava Medojević, u tajnosti i dobro organizovano kršila Ustav, zakon o budzetu i fiskalnoj odgovornosti i protivzakonito zadužila državu Crnu Goru za 750 miliona eura plus kamate za sedam godina u iznosu od 2,875% godišnje, na osnovu privatnih ličnih odluka Krivokapića i Spajića.

–   Uslovi i način emisije obveznica nijesu definisani Odlukama Skupštine i Vlade, već Ugovorima sa investicionim bankama. Privatna lica Krivokapić i Spajić su sa nepoznatim licima iz nezakonito i tajno angažovanih banaka i konsultantskih kuća u dogovoru sa kupcima , definisali kamate, ročnost i ostale uslove. Privatni posao. Lični profiti. Postoji osnovana sumnja da na dan prodaje obveznica na Londonskoj berzi,09.12.2020. ove obveznice nijesu ni registrovane u Crnoj Gori, niti je Vlada usvojila Prospekt (koji mora biti usvojen prije emisije obveznica i njihove prodaje). Privatna lica. Privatni dilovi. Privatni profit.  Na račun građana i države Crne Gore – tvrdi on.

Medojević dodaje da nema dileme da se ovdje radi o teškim zloupotrebama službenog položaja i državnih funkcija, grubim kršenjima zakona, sa jasnim motivom sticanja protipravne materijalne koristi na štetu imovine države Crne Gore.

– Sačekaćemo promjene u tužilaštvu i dati šansu novim ljudima da u najkraćem roku pokrenu ozbiljnu istragu protiv Krivokapića i Spajića, i drugih za sada nepoznatih lica zbog pljačke države Crne Gore. Ukoliko i novi čelnici tužilaštva budu zabijali glavu u pijesak i štitili visoku korupciju u vrhu Vlade, mi ćemo podnijeti krivičnu prijavu. Dosta nam je bilo 30 godina vladavine lopova iz DPS, da bi tolerisali isti lopovluk od nove vlasti – zaključio je on.

Izvor: dan.co.me

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

NOVOSTI

Povezane vijesti vijesti

Reklamni Prostor Prostor