Prva politička Međuvladina konferencija sa Crnom Gorom, koja će biti održana 22.juna u Luksemburgu, trebalo bi da omogući novu dinamiku u pregovorima i ona će biti prekretnica u pregovaračkom procesu, poručeno je u Briselu.

Visoki zvaničnik EU kazao je da je Crna Gora otvorila sva poglavlja u pregovaračkom procesu, i naglasio da je njihovo zatvaranje uslovljeno napretkom u poglavljima 23 i 24. I pored grupisanja u klastere, poglavlja će biti zatvarana pojedinačno.

“Nova metodologija ne predviđa zatvaranje klastera, već poglavlja, kao što je bio slučaj i u prethodnoj metodologiji. U slučaju Crne Gore jasno je naglašeno da prije ispunjavanja privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 neće biti zatavaranja poglavlja”, poručuje evropski zvaničnik.

On ističe i da bi Srbija “mogla da otvori klaster tokom godine, ukoliko uslovi budu ispunjeni u bliskoj budućnosti”.

“Cilj metodologije je da se unaprijede i ubrzaju pregovori. Oni jedno mogu bili ubzani ako kandidati ispune reforme”, ističe zvaničnik EU.

Govoreći o tehničkim detaljima procesa, EU zvaničnik objašnjava da će političke Međuvladine konferencije sa državama kandidatima biti održavane nakon objavljivanja paketa proširenja i usvajanja zaključaka Savjeta.

Ivan Mijanović, dopisnik iz Brisela

Izvor:RTCG