Vlada Crne Gore imenovala je Stanislavu Martinović  za v.d. pomoćnicu direktora Poreske uprave – rukovoditeljku Sektora za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora.

Martinović je diplomirana ekonomistkinja, i obavljaće tu dužnost do stupanja na snagu novog Pravilnika o sistematizaciji.

U obrazloženju predloga, direktor Poreske uprave, je između ostalog, naveo je da je u toku postupak donošenja novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Poreske uprave, usljed čega nije bilo mogućnosti da se započne postupak popunjavanja navedenog radnog mjesta putem javnog konkursa.

Naveo je i da je neophodno odrediti vršioca dužnosti pomoćnika direktora u Sektoru za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora u cilju obezbjeđenja kontinuiteta u radu na ovom radnom mjestu, jer je navedeno radno mjesto upražnjeno, pa imajući u vidu stručnu i profesionalnu angažovanost imenovane, te dugogodišnji rad i doprinos u radu poreske službe, predlaže da se Stanislava Martinović odredi za vršioca dužnosti pomoćnice direktora Poreske uprave u Sektoru za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora.