Predsjednik Vlade, Duško Marković je danas tokom posjete opštini Petnjici za radio Petnjicu izjavio, da Vlada Crne Gore već priprema dva zakona, prvi je zakon o izvršavanju odluke Ustavnog suda, sa kojim se ukidaju naknade za majke, a istovremeno uspostavlja obaveza pravične nadnoknade korisnicama, koje su imale negativna očekivanja.

One majke koje su napustile radno mjesto i koje će tu naknadu izgubiti, će dobiti odgovarajuću finasijsku zaštitu do momenta pronalaska novog posla ili odlaska u penziju.

Naravno, zaštititi ćemo i drugih 12 hiljada korisnica naknadi koje su ovim zakonom izmanipulisane,ali ono što je važnije od ovoga je, da ćemo pripremiti novi set socijalnih mjera kroz izmjenu zakona o dječijoj i socijalnoj zaštiti,koje će unaprijediti porodice koje su u stanju socijalne potrebe,unaprijediti njihov materijalni položaj i osnažiti one porodice koje se odluče da šire svoju porodicu,da radjaju.

Izvor:Radio Petnjica