“Zagađivač mora biti kažnjen bez obzira na to da li je pojedinac ili kompanija. Ne smijemo dozvoliti da se ponovi zagađenje kakvo je bilo u rijeci Ćehotini u Pljevljima, u Limu u Bijelom polju ili kao što je zagađenje rijeke Zete”, kazao je premijer Marković koji je govorio na panelu “Ekologija – edukacija i biznis”.

Za odgovorniji odnos prema životnoj sredini važna je edukacija ali i oštra kaznena politika, kazao je premijer Duško Marković na XXIV regionalnom Miločerskom razvojnom forumu na Cetinju.