U Crnoj Gori, prema posljednjim podacima Monstata, u 2015. dvije djevojčice mlađe od 15 godina rodile su dijete, dok su njih 56 koje su imale od 15 do 17 godina postale majke.

Da li je i koliko bilo porođaja maloljetnica u ovoj i prošloj godini, Pobjeda nije uspjela da dobije odgovor od Klinič- kog centra. Slučaj trinaestogodišnjakinje iz Srbije, koja je nedavno rodila zdravu djevojčicu, aktuelizovao je problem maloljetničkih trudnoća, ali prije svega rano stupanje maloljetnika u seksualne odnose, bez prethodno stečenog znanja o odgovornosti i zaštiti tokom njih, što često za rezultat ima neželjene posljedice, a jedna od njih svakako je trudnoća.Sagovornici Pobjede saglasni su da su najmlađi u današnje vrijeme „bombardovani“ informacijama sa svih strana, često pogrešnim, zato smatraju da roditelji treba da prevladaju neprijatnost i sa djecom na vrijeme razgovaraju o seksualnosti.

 

Prema podacima Instituta za javno zdravlje, u 2015. u javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama abortus je obavilo 35 djevojaka mlađih od 20 godina, a u 2014. njih 44. U privatnoj specijalnoj bolnici „Kodra“, koja jedina ispunjava uslove za obavljanje ginekološke zdravstvene djelatnosti u dijelu prekida trudnoće, prema riječima dr Stanišića koji je zaposlen u toj ustanovi, u posljednje tri godine abortus je rađen samo kod kod jedne maloljetne djevojke koja je bila u pratnji majke i koja je potpisala pristanak na abortus. U posljednje vrijeme bila je još jedna maloljetna trudnica koja je zahtijevala prekid trudnoće, ali kada je čula da mora da dođe sa jednim od roditelja kako bi potpisao pristanak na abortus nije se više javljala – rekao je dr Stanišić.

 

 

(Pobjeda)